Bỏ khung giá đất tại Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), bảng giá đất sẽ được quy định như thế nào?

Cho tôi hỏi theo quy định tại Dự thảo Luật đất đai là bỏ khung giá đất thì bảng giá đất sẽ quy định như thế nào? Tôi cảm ơn! Câu hỏi của anh Hùng đến từ Nam Định.

Khung giá đất hiện tại được quy định tại Luật đất đai như thế nào?

Theo Điều 113 Luật đất đai 2013 quy định về khung giá đất như sau:

Khung giá đất
Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp."

Như vậy, quy định về khung giá đất đang được quy định tại Luật đất đai 2013 như trên.

Bỏ khung giá đất tại Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), giá đất sẽ được xác định như thế nào?

Theo Điều 129 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định về nguyên tắc, phương pháp định giá đất như sau:

Nguyên tắc, phương pháp định giá đất
1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Theo mục đích sử dụng đất định giá;
b) Theo thời hạn sử dụng đất;
c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường;
d) Tuân thủ đúng quy chuẩn, phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất theo quy định của pháp luật;
đ) Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, khách quan của kết quả định giá đất giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định.
2. Chính phủ quy định cụ thể về quy chuẩn, phương pháp định giá đất, quy trình kiểm tra, giám sát việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể."

Theo Điều 19 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định như sau:

Nhà nước quyết định giá đất
1. Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất.
2. Nhà nước ban hành bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể."

Bỏ khung giá đất tại Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), bảng giá đất sẽ được quy định như thế nào?Bỏ khung giá đất tại Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), bảng giá đất sẽ được quy định như thế nào? (Hình từ internet)

Bảng giá đất làm căn cứ để xác định tính tiền sử dụng đất?

Theo Điều 130 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định về xác định bảng giá đất như sau:

Bảng giá đất
1. Căn cứ nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm.
Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.
2. Bảng giá đất quy định giá các loại đất theo vị trí. Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thị trường thì xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị đất, giá thửa đất chuẩn.
3. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
b) Tính thuế sử dụng đất;
c) Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
d) Tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng;
đ) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
e) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
g) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
h) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
i) Tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân.
4. Chính phủ quy định cụ thể nguyên tắc xác định mức thu ổn định trong 5 năm và không vượt quá 20 % so với kỳ trước phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương để xác định nghĩa vụ tài chính đất đai đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều này.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Như vậy, theo quy định mới tại Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) thì không còn quy định về khung giá đất, thay vào đó bảng giá đất sẽ được sử dụng để tính tiền thuê đất và quy định các trường hợp chi tiết khác.

Đặc biệt, UBND cấp tỉnh sẽ điều chỉnh giá đất theo giá đất thị trường thì Dự thảo này.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}