Quy định về cấp hiệu và trang phục hải quan

Quy định về cấp hiệu và trang phục hải quan
Lê Trương Quốc Đạt

Cho tôi hỏi cấp hiệu hải quan và trang phục hải quan hiện nay được quy định như thế nào? - Tường Vy (Tây Ninh)

Quy định về cấp hiệu và trang phục hải quan

Quy định về cấp hiệu và trang phục hải quan (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Quy định về cấp hiệu hải quan

Quy định về cấp hiệu hải quan theo Điều 10 Nghị định 02/2021/NĐ-CP như sau:

- Cấp hiệu hải quan sử dụng cho trang phục xuân - hè, thu - đông và lễ phục

+ Nền cấp hiệu: Bằng vải, dệt nổi hoa văn, hình chữ nhật, một đầu vát nhọn cân, có kích thước rộng 48 mm, dài 120 mm, độ chếch đầu nhọn 18 mm, nền cấp hiệu màu xanh đen.

Riêng lãnh đạo Tổng cục sử dụng nền cấp hiệu màu vàng cam, bọc viền màu đỏ các cạnh nền cấp hiệu.

+ Cúc cấp hiệu: Có hình nổi ngôi sao 05 cánh ở giữa hai bông lúa, được gắn ở đầu nhọn của nền cấp hiệu.

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo: Sử dụng cúc màu vàng.

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo: Sử dụng cúc màu bạc.

+ Biểu tượng hải quan rút gọn: Hình lồng chìa khóa, mỏ neo, cánh én.

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo: Sử dụng biểu tượng màu vàng.

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo: Sử dụng biểu tượng màu bạc.

+ Sao cấp hiệu: Màu vàng, vân nổi. Sao được gắn thành một hàng thẳng dọc ở giữa cấp hiệu, nằm giữa biểu tượng và cúc cấp hiệu.

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng: 02 sao.

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phó: 01 sao.

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo không gắn sao cấp hiệu.

+ Vạch cấp hiệu: Gắn ở phần đầu vuông của nền cấp hiệu.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan: 03 vạch ngang màu vàng.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục, Vụ và các chức vụ tương đương: 03 vạch ngang màu vàng.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Chi cục, Đội kiểm soát hải quan và các chức vụ tương đương: 02 vạch ngang màu vàng.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổ, Đội thuộc Chi cục; cấp Tổ thuộc Đội Kiểm soát hải quan và các chức vụ tương đương: 01 vạch ngang màu vàng.

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo sử dụng vạch màu bạc gồm: Kiểm tra viên cao cấp hải quan và tương đương 03 vạch ngang; Kiểm tra viên chính hải quan và tương đương 02 vạch ngang; Kiểm tra viên hải quan và tương đương 01 vạch ngang; Kiểm tra viên trung cấp hải quan và tương đương 02 vạch hình chữ "V" nằm ngang; Nhân viên hải quan và tương đương 01 vạch hình chữ "V" nằm ngang.

Công chức, viên chức tập sự: Không gắn vạch cấp hiệu.

- Cấp hiệu hải quan sử dụng cho trang phục chống buôn lậu:

+ Nền cấp hiệu: Màu xanh đen, bằng vải, hình chữ nhật, chiều rộng 48 mm, chiều dài 100 mm.

+ Sao cấp hiệu: Sao thêu nổi. Sao được gắn thành một hàng thẳng dọc ở giữa cấp hiệu.

+ Vạch cấp hiệu: Thêu nổi, gắn ở phần cuối của nền cấp hiệu.

+ Biểu tượng hải quan rút gọn: Hình lồng chìa khóa, mỏ neo, cánh én thêu nổi.

+ Quy định cụ thể về biểu tượng, sao, vạch như cấp hiệu của trang phục xuân - hè, thu - đông và lễ phục tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 02/2021/NĐ-CP.

2. Quy định về trang phục hải quan

Quy định về trang phục hải quan theo Điều 11 Nghị định 02/2021/NĐ-CP như sau:

- Lễ phục:

+ Màu sắc quần, áo: Màu ghi hồng.

+ Áo lễ phục:

++ Cổ áo: Cổ bẻ, hai ve chữ “K”, trên vai áo mỗi bên có 02 đỉa vai để cài cấp hiệu.

++ Áo có vải lót trong cùng màu.

++ Thân trước: Nẹp áo đính 04 cúc kim loại; có túi ốp nổi ngoài có nắp, kiểu nắp túi hình cánh dơi. Áo nam có 02 túi phía trên ngực áo và 02 túi phía dưới vạt áo; áo nữ có 02 túi phía dưới vạt áo.

++ Thân sau: Có đường may chấp 02 thân, áo nam phía dưới có xẻ sống sau.

++ Tay áo: Dài tay, kiểu tay hai mang có bác tay, may lật ra ngoài có đường diễu.

+ Quần lễ phục: Kiểu dáng âu phục.

+ Cúc kim loại: Bằng kim loại màu vàng, có hình nổi lá chắn ở giữa, bên trong lá chắn có hình lồng chìa khóa, mỏ neo, cánh én. Cúc túi trên đường kính 15 mm, cúc áo và cúc túi dưới đường kính 22 mm.

- Trang phục xuân - hè:

+ Màu sắc: Xanh đen.

+ Áo ngắn tay: cổ đức có chân; áo ngắn tay, cửa tay may nẹp, tay trái thêu biểu tượng Hải quan; gấu áo lượn cong nhẹ để sơ vin; vai áo hai bên có đỉa cài cấp hiệu; thân trước may nẹp bong, có 02 túi ngực có nắp túi lượn hình cánh dơi; thân sau áo nam có cầu vai.

+ Áo dài tay: Tương tự áo ngắn tay nhưng tay dài, có măng séc.

+ Cúc áo: Bằng kim loại màu vàng, đường kính 15 mm, có hình nổi lá chắn ở giữa, bên trong lá chắn có hình lồng chìa khóa, mỏ neo, cánh én.

+ Quần: Kiểu dáng âu phục cho cả nam và nữ. Nữ giới trang bị thêm chân váy dài ngang đầu gối, xẻ thân sau.

- Trang phục thu - đông:

+ Màu sắc: Xanh đen.

+ Áo thu - đông: Kiểu dáng giống như áo lễ phục nhưng cổ áo may kiểu cổ bẻ, hai ve hình chữ “V”.

+ Quần thu - đông: Kiểu dáng âu phục cho cả nam và nữ.

- Áo sơ mi mặc trong lễ phục, đồng phục thu đông: Áo sơ mi màu trắng, dài tay, cổ đứng đê thắt cà vạt (caravat) dùng cho cả nam và nữ.

- Trang phục chống buôn lậu

+ Áo dài tay:

++ Màu sắc: Xanh rằn ri.

++ Cổ áo: cổ Đức; mỗi bên vai áo được may đường đai cài hình chữ nhật thuôn nhọn về phía chân cổ áo, chiều rộng đai phía vai áo có kích thước 40 mm, chiều rộng đai phía cổ áo có kích thước 30 mm, chiều dài đai có kích thước 125 mm, độ chếch đầu nhọn 15 mm.

++ Tay áo: Dài tay, có măng séc, mặt trong có đai để điều chỉnh độ dài ngắn; tay trái thêu biểu tượng Hải quan.

++ Thân trước nẹp bong, đính cúc bấm kim loại; 02 túi ngực ốp nổi sử dụng cúc bấm kim loại; áo nam có thêm 02 túi chìm kéo khoá.

++ Thân sau: Có cầu vai, trên cầu vai thêu dòng chữ “VIETNAM CUSTOMS” màu vàng, phía dưới may 03 đường gân nổi.

+ Áo ngắn tay: Tương tự áo dài tay nhưng tay áo ngắn, cửa tay may nẹp.

+ Quần:

++ Màu sắc: Xanh rằn ri như áo dài tay.

++ Cạp quần 02 bên sườn có chun, có đỉa đeo thắt lưng.

++ Thân quần trước được cắt rời may nối phần gối để dễ cử động, di chuyển; thân trước: 02 bên sườn có 02 túi chéo dọc, thân trên có 02 túi ốp nổi; thân sau có 02 túi hậu may ốp nổi. Các nắp túi dùng khuy bấm kim loại.

++ Gấu quần: Có khuy và khuyết dây để định vị độ rộng của ống quần.

+ Áo thun cộc tay và dài tay: Màu cỏ úa, cổ tròn.

+ Áo gió: Chất liệu chống thấm nước, màu xanh rằn ri như áo dài tay, có mũ, khoá kéo, thân trước có 04 túi ốp nổi.

- Mũ:

+ Mũ kêpi có thành, đỉnh và cầu mũ được may cùng một loại vải; có đai bằng sợi kim tuyến màu vàng đặt ở phía trước trên lưỡi trai màu đen bóng; quai mũ màu đen; mũ có gắn hải quan hiệu, chính giữa thành mũ phía trên lưỡi trai có thêu hàng chữ in hoa "HẢI QUAN VIỆT NAM" màu vàng, cao 08 mm. Có 02 loại mũ kêpi, gồm:

++ Mũ kêpi màu xanh đen dùng cho trang phục thu - đông, xuân - hè.

++ Mũ kêpi màu ghi hồng dùng cho lễ phục hải quan.

++ Mũ mềm: Mũ mềm màu xanh rằn ri, kiểu dáng lưỡi trai, chính giữa gắn hải quan hiệu, dùng cho trang phục chống buôn lậu.

- Cà vạt (caravat) màu xanh đen, trên góc trái phía đầu to của cà vạt có in biểu tượng hải quan, dùng cho cả trang phục thu - đông và lễ phục.

- Giày:

+ Giày dùng cho trang phục xuân - hè, thu - đông và lễ phục: Giày da màu đen, thấp cổ, giày nam có dây buộc.

+ Giày cho trang phục chống buôn lậu: Giày cao cổ đặc chủng, thiết kế chống thấm nước, chịu được nhiệt và chống được vật nhọn, chống trượt.

- Áo mưa:

+ Màu sắc: Tím than.

+ Kiểu dáng: Bằng vải vi ni lông (vinilon) không thấm nước; có in biểu tượng hải quan ở phía ngoài cánh tay trái của áo.

- Trang phục chống rét:

+ Áo bông màu xanh đen gắn biểu tượng hải quan ở phía ngoài cánh tay trái của áo.

+ Áo len dài tay màu ghi, cổ hình trái tim.

+ Mũ bông: Kiểu mũ bông che kín tai, miếng che tai có thể gấp gọn, màu xanh đen, mặt trước gắn hải quan hiệu.

- Trang phục niên hạn khác:

+ Thắt lưng.

+ Tất: Màu xanh đen cho cả nam và nữ.

+ Găng tay:

++ Màu trắng dùng trong các dịp lễ tết, hội nghị lớn.

++ Màu ghi dùng cho lực lượng tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, giám sát vào mùa đông.

+ Ủng và quần áo bảo hộ lao động dùng cho lực lượng kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

2559 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;