Bố trí nguồn vốn hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Bố trí nguồn vốn hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp là nội dung tại Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH ngày 29/03/2023.

Bố trí nguồn vốn hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Bố trí nguồn vốn hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023 (Hình từ internet)

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", trong đó nêu rõ: thực hiện Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Quyết định 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2023 như sau:

1. Bố trí nguồn vốn hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo đó, tại Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm bố trí nguồn vốn hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên như sau:

Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và các hoạt động triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại cơ sở.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục; các video clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị, phóng sự, hình ảnh, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp; qua tài liệu và các phương tiện truyền thông.

+ Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2023 và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi.

- Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2023 - Startup Kite 2023.

- Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

- Tổ chức Diễn đàn kiến tạo khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

+ Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức quản lý, điều hành

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2023 tại các địa phương trên cả nước.

3. Mục đích, yêu cầu của việc hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch năm 2023, tránh lãng phí, hình thức.

4. Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn đóng góp, vận động tài trợ hợp pháp khác.

Đỗ Thành Long

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

591 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;