Hệ thống Luật, Bộ Luật Việt Nam (luôn cập nhật)

Nhằm giúp Quý thành viên, khách hàng nắm bắt và cập nhật kịp thời hệ thống Luật, Bộ luật Việt Nam đang áp dụng và sắp có hiệu lực áp dụng, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu danh mục các Luật, Bộ luật của Việt Nam tại bài viết dưới đây:

HỆ THỐNG LUẬT, BỘ LUẬT VIỆT NAM

Cập nhật ngày 16/01/2019 

STT Tên Luật, Bộ luật Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tình trạng hiệu lực
1

Luật Cạnh tranh 2018

12/6/2018 1/7/2019 Chưa có hiệu lực
2

Luật Đặc xá 2018

19/11/2018  1/7/2019 Chưa có hiệu lực
3

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

19/11/2018 1/7/2019 Chưa có hiệu lực
4

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

20/11/2018 1/7/2019 Chưa có hiệu lực
5

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

19/11/2018 1/7/2019 Chưa có hiệu lực
6

Luật Công an nhân dân 2018

20/11/2018 1/7/2019 Chưa có hiệu lực
7

Luật Trồng trọt 2018

19/11/2018 1/1/2020 Chưa có hiệu lực
8

Luật Chăn nuôi 2018

19/11/2018  1/1/2020 Chưa có hiệu lực
9

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

15/11/2018 1/7/2020 Chưa có hiệu lực
10

Luật Công an nhân dân 2014

27/11/2014  1/7/2015 Còn hiệu lực đến 30/06/2019
11 21/11/2007 1/3/2008 Còn hiệu lực đến 30/06/2019
12 3/12/2004 1/7/2005 Còn hiệu lực đến 30/06/2019
13 4/8/2007 17/08/2007 Còn hiệu lực đến 30/06/2019
14

Luật phòng, chống tham nhũng 2005

29/11/2005 1/6/2006 Còn hiệu lực đến 30/06/2019
15

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

23/11/2012 1/2/2013 Còn hiệu lực đến 30/06/2019
16

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

20/11/2018 1/1/2019 Còn hiệu lực
17

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

15/06/2018 1/1/2019 Còn hiệu lực
18

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

14/06/2018 1/1/2019 Còn hiệu lực
19

Luật Đo đạc và bản đồ 2018

14/06/2018 1/1/2019 Còn hiệu lực
20

Luật Tố cáo 2018

12/6/2018 1/1/2019 Còn hiệu lực
21

Luật an ninh mạng 2018

12/6/2018 1/1/2019 Còn hiệu lực
22

Luật quốc phòng 2018

8/6/2018  01/01/2019 Còn hiệu lực
23

Luật quy hoạch 2017

24/11/2017  01/01/2019 Còn hiệu lực
24

Luật Quản lý nợ công 2017

23/11/2017 1/7/2018 Còn hiệu lực
25

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

21/11/2017 1/7/2018 Còn hiệu lực
26

Luật Thủy sản 2017

21/11/2017 01/01/2019 Còn hiệu lực
27

Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

20/11/2017 15/01/2018 Còn hiệu lực
28

Luật Lâm nghiệp 2017

15/11/2017 1/1/2019 Còn hiệu lực
29

Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017

21/06/2017 01/01/2018 Còn hiệu lực
30

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

20/06/2017 1/1/2018  
31

Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2017

20/06/2017 01/07/2018 Còn hiệu lực
32

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

20/06/2017 1/7/2018 Còn hiệu lực
33

Luật Cảnh vệ 2017

20/06/2017 1/7/2018 Còn hiệu lực
34

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

20/06/2017 1/1/2018 Còn hiệu lực
35

Luật Du lịch 2017

19/06/2017 1/1/2018 Còn hiệu lực
36

Luật chuyển giao công nghệ 2017

19/06/2017 1/7/2018 Còn hiệu lực
37

Luật Thủy lợi 2017

19/06/2017 1/7/2018 Còn hiệu lực
38

Luật Đường sắt 2017

16/06/2017 1/7/2018 Còn hiệu lực
39

Luật Quản lý ngoại thương 2017

12/6/2017 1/1/2018 Còn hiệu lực
40

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

12/6/2017 1/1/2018 Còn hiệu lực
41

Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

22/11/2016 1/1/2017 Còn hiệu lực
42

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

18/11/2016 1/1/2018 Còn hiệu lực
43

Luật đấu giá tài sản 2016

17/11/2016 1/7/2017 Còn hiệu lực
44

Luật điều ước quốc tế 2016

9/4/2016 1/7/2016 Còn hiệu lực
45

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

6/4/2016 1/9/2016 Còn hiệu lực
46

Luật Dược 2016

6/4/2016 1/1/2017 Còn hiệu lực
47

Luật tiếp cận thông tin 2016

6/4/2016 1/7/2018 Còn hiệu lực
48

Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

6/4/2016 1/7/2016 Còn hiệu lực
49

Luật trẻ em 2016

5/4/2016 1/6/2017 Còn hiệu lực
50

Luật Báo chí 2016

5/4/2016 1/1/2017 Còn hiệu lực
51

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

27/11/2015  1/1/2018 Còn hiệu lực
52

Bộ luật hình sự 2015

27/11/2015 1/1/2018 Còn hiệu lực
53

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

26/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
54

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

26/11/2015 1/1/2018 Còn hiệu lực
55

Luật trưng cầu ý dân 2015

25/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
56

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

25/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
57

Luật Tố tụng hành chính 2015

25/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
58

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

25/11/2015 1/1/2018 Còn hiệu lực
59

Bộ Luật hàng hải 2015

25/11/2015 1/7/2017 Còn hiệu lực
60

Luật phí và lệ phí 2015

25/11/2015 1/1/2017 Còn hiệu lực
61

Bộ luật Dân sự 2015

24/11/2015 1/1/2017 Còn hiệu lực
62

Luật Thống kê 2015

23/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
63

Luật khí tượng thủy văn 2015

23/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
64

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

20/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
65

Luật kế toán 2015

20/11/2015 1/1/2017 Còn hiệu lực
66

Luật an toàn thông tin mạng 2015

19/11/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
67

Luật ngân sách nhà nước 2015

25/06/2015 1/1/2017 Còn hiệu lực
68

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

25/06/2015 1/9/2015 Còn hiệu lực
69

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

25/06/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
70

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

25/06/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
71

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

24/06/2015 1/1/2016 Còn hiệu lực
72

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

22/06/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
73

Luật tổ chức Chính phủ 2015

19/06/2015 1/1/2016 Còn hiệu lực
74

Luật thú y 2015

19/06/2015 1/7/2016 Còn hiệu lực
75

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

19/06/2015 1/1/2016 Còn hiệu lực
76

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

19/06/2015  1/1/2016 Còn hiệu lực
77

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

9/6/2015 1/1/2016 Còn hiệu lực
78

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

27/11/2014 1/7/2015 Còn hiệu lực
79

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

27/11/2014 1/7/2015 Còn hiệu lực
80

Luật Doanh nghiệp 2014

26/11/2014  1/7/2015 Còn hiệu lực
81

Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

26/11/2014 1/7/2015 Còn hiệu lực
82

Luật Đầu tư 2014

26/11/2014  1/7/2015 Còn hiệu lực
83

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

26/11/2014  1/1/2015 Còn hiệu lực
84

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

26/11/2014  1/1/2016 Còn hiệu lực
85

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

25/11/2014  1/7/2015 Còn hiệu lực
86

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

25/11/2014  1/7/2015 Còn hiệu lực
87

Luật Nhà ở 2014

25/11/2014 1/7/2015 Còn hiệu lực
88

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

24/11/2014  1/6/2015 Còn hiệu lực
89

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

24/11/2014 1/6/2015 Còn hiệu lực
90

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

21/11/2014 1/7/2015 Còn hiệu lực
91

Luật Hộ tịch 2014

20/11/2014 1/1/2016 Còn hiệu lực
92

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

20/11/2014 1/1/2016 Còn hiệu lực
93

Luật Căn cước công dân 2014

20/11/2014  1/1/2016 Còn hiệu lực
94

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

20/11/2014 1/1/2016 Còn hiệu lực
95

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch

24/06/2014 26/06/2014 Còn hiệu lực
96

Luật bảo vệ môi trường 2014

23/06/2014  1/1/2015 Còn hiệu lực
97

Luật Hải quan 2014

23/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
98

Luật Công chứng 2014

20/06/2014  1/1/2015 Còn hiệu lực
99

Luật Phá sản 2014

19/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
100

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

19/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
101

Luật Đầu tư công 2014

18/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
102

Luật Xây dựng 2014

18/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
103

Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

17/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
104

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

16/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
105

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2014

13/06/2014 1/1/2015 Còn hiệu lực
106

Luật đất đai 2013

29/11/2013  1/7/2014 Còn hiệu lực
107

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

26/11/2013  1/7/2014 Còn hiệu lực
108

Luật đấu thầu 2013

26/11/2013 1/7/2014 Còn hiệu lực
109

Luật tiếp công dân 2013

25/11/2013 1/7/2014 Còn hiệu lực
110

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

25/11/2013 1/1/2015 Còn hiệu lực
111

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

22/11/2013  1/7/2014 Còn hiệu lực
112

Luật việc làm 2013

16/11/2013 1/1/2015 Còn hiệu lực
113

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

16/11/2013 1/6/2014 Còn hiệu lực
114

Luật cư trú sửa đổi năm 2013

20/06/2013  1/1/2014 Còn hiệu lực
115

Luật hòa giải ở cơ sở 2013

20/06/2013  1/1/2014 Còn hiệu lực
116

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013

19/06/2013  1/1/2014 Còn hiệu lực
117

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013

19/06/2013  1/1/2014 Còn hiệu lực
118

Luật phòng, chống thiên tai 2013

19/06/2013 1/5/2014 Còn hiệu lực
119

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013

19/06/2013  1/1/2014 Còn hiệu lực
120

Luật khoa học và công nghệ 2013

18/06/2013  1/1/2014 Còn hiệu lực
121

Luật phòng, chống khủng bố 2013

12/6/2013 1/10/2013 Còn hiệu lực
122

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

22/11/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
123

Luật Thủ đô 2012

21/11/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
124

Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012

20/11/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
125

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2012

20/11/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
126

Luật Điện lực sửa đổi 2012

20/11/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
127

Luật Luật sư sửa đổi 2012

20/11/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
128

Luật Xuất bản 2012

20/11/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
129

Luật Dự trữ quốc gia 2012

20/11/2012  1/7/2013 Còn hiệu lực
130

Luật Quảng cáo 2012

21/06/2012  1/1/2013 Còn hiệu lực
131

Luật Biển Việt Nam 2012

21/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
132

Luật Tài nguyên nước 2012

21/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
133

Luật Công đoàn 2012

20/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
134

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

20/06/2012 1/7/2013 Còn hiệu lực
135

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

20/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
136

Luật giá 2012

20/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
137

Luật Giám định tư pháp 2012

20/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
138

Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

18/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
139

Luật phòng, chống rửa tiền 2012

18/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
140

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

18/06/2012 1/5/2013 Còn hiệu lực
141

Bộ Luật lao động 2012

18/06/2012 1/5/2013 Còn hiệu lực
142

Luật Giáo dục đại học 2012

18/06/2012 1/1/2013 Còn hiệu lực
143

Luật Cơ yếu 2011

26/11/2011 1/2/2012 Còn hiệu lực
144

Luật lưu trữ 2011

11/11/2011 1/7/2012 Còn hiệu lực
145

Luật khiếu nại 2011

11/11/2011 1/7/2012 Còn hiệu lực
146

Luật Đo lường 2011

11/11/2011 1/7/2012 Còn hiệu lực
147

Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

29/03/2011 1/1/2012 Còn hiệu lực
148

Luật kiểm toán độc lập 2011

29/03/2011 1/1/2012 Còn hiệu lực
149

Luật chứng khoán sửa đổi 2010

24/11/2010 1/7/2011 Còn hiệu lực
150

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

24/11/2010 1/7/2011 Còn hiệu lực
151

Luật khoáng sản 2010

17/11/2010 1/7/2011 Còn hiệu lực
152

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

17/11/2010 1/7/2011 Còn hiệu lực
153

Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

15/11/2010 1/1/2012 Còn hiệu lực
154

Luật thanh tra 2010

15/11/2010 1/7/2011 Còn hiệu lực
155

Luật viên chức 2010

15/11/2010 1/1/2012 Còn hiệu lực
156

Luật nuôi con nuôi 2010

17/06/2010 1/1/2011 Còn hiệu lực
157

Luật thi hành án hình sự 2010

17/06/2010 1/7/2011 Còn hiệu lực
158

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

17/06/2010 1/1/2012 Còn hiệu lực
159

Luật an toàn thực phẩm 2010

17/06/2010 1/7/2011 Còn hiệu lực
160

Luật người khuyết tật 2010

17/06/2010 1/1/2011 Còn hiệu lực
161

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

17/06/2010 1/1/2011 Còn hiệu lực
162

Luật bưu chính 2010

17/06/2010 1/1/2011 Còn hiệu lực
163

Luật Trọng tài thương mại 2010

17/06/2010 1/1/2011 Còn hiệu lực
164

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

16/06/2010 1/1/2011 Còn hiệu lực
165

Luật các tổ chức tín dụng 2010

16/06/2010 1/1/2011 Còn hiệu lực
166

Luật thuế tài nguyên 2009

25/11/2009 1/7/2010 Còn hiệu lực
167

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

25/11/2009 1/7/2010 Còn hiệu lực
168

Luật dân quân tự vệ năm 2009

23/11/2009 1/7/2010 Còn hiệu lực
169

Luật người cao tuổi 2009

23/11/2009 1/7/2010 Còn hiệu lực
170

Luật viễn thông 2009

23/11/2009 1/7/2010 Còn hiệu lực
171

Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

23/11/2009 1/1/2011 Còn hiệu lực
172

Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

23/11/2009 1/7/2010 Còn hiệu lực
173

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

19/06/2009 1/1/2010 Còn hiệu lực
174 18/06/2009 1/10/2009 Còn hiệu lực
175

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

18/06/2009 2/9/2009 Còn hiệu lực
176 18/06/2009 1/1/2010 Còn hiệu lực
177 17/06/2009 1/7/2010 Còn hiệu lực
178 17/06/2009 1/1/2010 Còn hiệu lực
179 14/11/2008 1/4/2009 Còn hiệu lực
180 14/11/2008 1/7/2009 Còn hiệu lực
181 14/11/2008 1/7/2009 Còn hiệu lực
182 13/11/2008 1/7/2009 Còn hiệu lực
183 13/11/2008 1/7/2009 Còn hiệu lực
184 13/11/2008 1/1/2010 Còn hiệu lực
185 13/11/2008 1/7/2009 Còn hiệu lực
186 13/11/2008 1/7/2009 Còn hiệu lực
187 3/6/2008 1/1/2009 Còn hiệu lực
188 3/6/2008 1/1/2009 Còn hiệu lực
189 3/6/2008 1/1/2009 Còn hiệu lực
190 3/6/2008 1/7/2008 Còn hiệu lực
191 3/6/2008 1/1/2009 Còn hiệu lực
192 3/6/2008 1/1/2009 Còn hiệu lực
193 3/6/2008 1/1/2009 Còn hiệu lực
194 3/6/2008 1/1/2009 Còn hiệu lực
195

Luật tương trợ tư pháp 2007

21/11/2007 1/7/2008 Còn hiệu lực
196 21/11/2007 1/1/2009 Còn hiệu lực
197 21/11/2007 1/7/2008 Còn hiệu lực
198 21/11/2007 1/7/2008 Còn hiệu lực
199 21/11/2007 1/7/2008 Còn hiệu lực
200

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

21/11/2007 1/7/2008 Còn hiệu lực
201

Luật Bình đẳng giới 2006

29/11/2006 1/7/2007 Còn hiệu lực
202

Luật cư trú 2006

29/11/2006 1/7/2007 Còn hiệu lực
203

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

29/11/2006 1/7/2007 Còn hiệu lực
204

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

29/11/2006 1/7/2007 Còn hiệu lực
205

Luật quản lý thuế 2006

29/11/2006 1/7/2007 Còn hiệu lực
206

Luật Thể dục, Thể thao 2006

29/11/2006 1/7/2007 Còn hiệu lực
207

Luật đê điều 2006

29/11/2006 1/7/2007 Còn hiệu lực
208

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS 2006

29/06/2006 1/1/2007 Còn hiệu lực
209

Luật luật sư 2006

29/06/2006 1/1/2007 Còn hiệu lực
210

Luật công nghệ thông tin 2006

29/06/2006 1/1/2007 Còn hiệu lực
211 29/06/2006 1/1/2007 Còn hiệu lực
212

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

29/06/2006 1/1/2007 Còn hiệu lực
213

Luật chứng khoán 2006

29/06/2006 1/1/2007 Còn hiệu lực
214

Luật điện ảnh 2006

29/06/2006 1/1/2007 Còn hiệu lực
215

Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

29/11/2005 1/7/2006 Còn hiệu lực
216

Luật Thanh niên 2005

29/11/2005 1/7/2006 Còn hiệu lực
217

Luật Giao dịch điện tử 2005

29/11/2005 1/3/2006 Còn hiệu lực
218

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

29/11/2005 1/7/2006 Còn hiệu lực
219

Luật Thi đua, Khen thưởng 2005

14/06/2005 27/06/2005 Còn hiệu lực
220

Luật Giáo dục 2005

14/06/2005 1/1/2006 Còn hiệu lực
221

Luật Thương mại 2005

14/06/2005 1/1/2006 Còn hiệu lực
222 3/12/2004 1/7/2005 Còn hiệu lực
223

Luật Điện Lực 2004

3/12/2004 1/7/2005 Còn hiệu lực
224 15/06/2004 1/1/2005 Còn hiệu lực
225 26/11/2003 1/7/2004 Còn hiệu lực
226 17/06/2003 1/1/2004 Còn hiệu lực
227

Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS)

12/12/2002 1/7/2004 Còn hiệu lực
228 29/06/2001 4/10/2001 Còn hiệu lực
229

Luật di sản văn hóa 2001

29/06/2001 1/1/2002 Còn hiệu lực
230

Luật Phòng chống ma túy 2000

9/12/2000 1/6/2001 Còn hiệu lực
231

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

9/12/2000 1/4/2001 Còn hiệu lực
232

Luật Dầu khí 2000 sửa đổi 

9/6/2000 1/7/2000 Còn hiệu lực
233

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

21/12/1999 1/4/2000 Còn hiệu lực
234

Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

10/7/1993 1/1/1994 Còn hiệu lực
235

Luật Dầu khí 1993

6/7/1993 1/9/1993 Còn hiệu lực
236

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

30/06/1989 11/7/1989 Còn hiệu lực
237

Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985

21/06/1985 Không xác định Còn hiệu lực
238

Luật quyền lập hội 1957

20/05/1957 4/6/1957 Còn hiệu lực
239

Luật quyền tự do hội họp 1957

20/05/1957 26/06/1957 Còn hiệu lực

 

- Thủy Phú - 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
4811 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;