Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 04/12 - 10/12/2023)

Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 04/12 - 10/12/2023)
Trần Thanh Rin

Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024; Quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024;... là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật tuần vừa qua (từ ngày 04/12 - 10/12/2023).

Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024

Nghị quyết 110/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2023.

Theo đó, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội còn thông qua 07 luật sau đây: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông.

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức quán triệt, triển khai các luật nêu trên.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 110/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 29/11/2023.

Quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024

Ngày 06/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2024, các tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được quy định như sau:

- Tiêu chuẩn, chung

+ Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP;

+ Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

- Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Hiện hành các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự đang thực hiện tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, cụ thể như sau:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Xem thêm tại Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

03 trường hợp trừ điểm bài thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 17/2023/TT-BNV về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó, nếu thí sinh dự thi có các hành vi vi phạm trong các trường trường sau đây sẽ bị trừ điểm bài thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức, cụ thể:

(i) Thí sinh bị khiển trách trong khi làm bài thi sẽ bị trừ 25% tổng số câu trả lời đúng trong kỳ thi.
Các hành vi bị khiển trách bao gồm:

+ Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình.

+ Trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm.

+ Mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

(ii) Thí sinh bị cảnh cáo trong khi làm bài thi sẽ bị trừ 50% tổng số câu trả lời đúng trong kỳ thi.

Các hành vi bị cảnh cáo bao gồm:

+ Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác.

+ Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp có quy định khác).

(iii) Khi tổng hợp kết quả, căn cứ biên bản xử lý vi phạm do giám thị phòng thi lập và báo cáo của Trưởng ban coi thi, Thư ký Hội đồng kiểm định báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm định xem xét, quyết định việc trừ số câu đúng đối với trường hợp quy định tại (i) và (ii).

Xem thêm tại Thông tư 17/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.

Thời hạn cung cấp thông tin tín dụng cho CIC từ năm 2025

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo đó, Thời hạn cung cấp các nhóm chỉ tiêu cho CIC được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 15/2023/TT-NHNN như sau:

(1) Tổ chức tín dụng cung cấp theo tần suất quy định cụ thể tại Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trừ quy định tại (2), (3).

(2) Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp định kỳ hai lần một tháng.

(3) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô cung cấp định kỳ một lần một tháng.

Hiện hành các quy định về thời hạn cung cấp thông tin tín dụng cho CIC được thực hiện theo Điều 8 Thông tư 03/2013/TT-NHNN, cụ thể như sau:

- Cung cấp dữ liệu phát sinh chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh dữ liệu đối với các nhóm chỉ tiêu thông tin sau:

+ Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm a, b và g khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-NHNN khi có khách hàng vay mới;

+ Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm a, b khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-NHNN khi có tối thiểu một chỉ tiêu trong nhóm thay đổi nội dung.

- Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm c, d, e và h khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-NHNN cung cấp chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.

- Nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm g khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-NHNN cung cấp trước ngày 30 tháng 4 của năm tiếp theo.

- Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô cung cấp dữ liệu phát sinh trong tháng chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.

Xem thêm tại Thông tư 15/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

454 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;