Danh mục văn bản mới (từ ngày 24/02 - 27/02/2024)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 24/02 - 27/02/2024.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (22/02/2024) Quyết định 85/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
2. (16/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (16/02/2024) Quyết định 174/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
4. (16/02/2024) Quyết định 173/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
5. (16/02/2024) Quyết định 175/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
6. (29/01/2024) Quyết định 299/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (29/01/2024) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2024 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (29/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ, liên thông được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
9. (29/01/2024) Quyết định 298/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (29/01/2024) Quyết định 562/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
11. (29/01/2024) Quyết định 563/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
12. (26/01/2024) Công văn 338/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
13. (26/01/2024) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh bổ sung Quyết định 11/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (26/01/2024) Nghị quyết 12/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (25/01/2024) Quyết định 516/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
16. (25/01/2024) Quyết định 266/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (24/01/2024) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2024 đơn giá xây dựng của một số dạng công trình, công tác xây dựng để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
18. (24/01/2024) Quyết định 482/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
19. (23/01/2024) Quyết định 83/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
20. (23/01/2024) Quyết định 184/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
21. (23/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND hủy bỏ danh mục công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
22. (23/01/2024) Quyết định 188/QĐ-UBND thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
23. (22/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24. (22/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND
25. (22/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND quy định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26. (22/01/2024) Quyết định 420/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
27. (15/01/2024) Quyết định 93/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
28. (17/12/2023) Quyết định 93/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng "Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"
Tài nguyên
1. (26/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 3029/2017/QĐ-UBND
2. (21/02/2024) Quyết định 366/QĐ-BCT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (16/02/2024) Công văn 629/BGDĐT-GDTrH năm 2024 tiếp tục tổ chức trồng cây trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (29/01/2024) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2024 về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch 117-KH/TU thực hiện kết luận 61-KL/TW về “tiếp tục thực hiện chỉ thị 13-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (29/01/2024) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý
6. (25/01/2024) Quyết định 76/QĐ-UBND phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
7. (24/01/2024) Quyết định 312/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
8. (24/01/2024) Kế hoạch 295/KH-UBND năm 2024 kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025
9. (28/12/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
10. (22/12/2023) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, mua bán tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
11. (19/12/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu; duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Môi trường
1. (20/02/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
2. (29/01/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (29/01/2024) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2024 về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch 117-KH/TU thực hiện kết luận 61-KL/TW về “tiếp tục thực hiện chỉ thị 13-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” do tỉnh Kon Tum ban hành
4. (24/01/2024) Quyết định 312/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
5. (19/01/2024) Công văn 256/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng tín chỉ giảm phát thải tự nguyện (VER) do Tổng cục Thuế ban hành
6. (18/01/2024) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2024 phát triển mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7. (17/01/2024) Kế hoạch 541/KH-UBND phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2024
8. (16/01/2024) Kế hoạch 476/KH-UBND năm 2024 phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (19/12/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu; duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nông nghiệp, nông thôn
1. (23/02/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (21/02/2024) Kế hoạch 91/KH-UBND thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2024
3. (19/02/2024) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (07/02/2024) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
5. (05/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (31/01/2024) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2024 thời gian trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (31/01/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU trong năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
8. (29/01/2024) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
9. (25/01/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
10. (25/01/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
11. (22/01/2024) Quyết định 105/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (19/01/2024) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (16/01/2024) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
14. (12/01/2024) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đơn giá cây giống xuất vườn của cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15. (10/01/2024) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
16. (08/12/2023) Nghị quyết 51/NQ-HĐND thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Trật tự an toàn xã hội
1. (20/02/2024) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
2. (29/01/2024) Quyết định 166/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Trẻ em; Quản lý lao động ngoài nước và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3. (29/01/2024) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2024 kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính theo hình thức cầm đồ, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (29/01/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
5. (24/01/2024) Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Trà Vinh ban hành
An ninh quốc gia
1. (23/02/2024) Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2024) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2024 tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/02/2024) Quyết định 18/QĐ-BCĐPTDS Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
4. (29/01/2024) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2024 thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Quốc phòng
1. (16/02/2024) Quyết định 18/QĐ-BCĐPTDS Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
2. (24/01/2024) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1343/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thành phố Hà Nội ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (26/02/2024) Văn bản hợp nhất 716/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (26/02/2024) Văn bản hợp nhất 714/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (19/02/2024) Thông báo 165/TB-BGDĐT tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (29/01/2024) Kế hoạch 59/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2024
5. (25/01/2024) Quyết định 238/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Nam Định
6. (16/01/2024) Kế hoạch 455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lâm Đồng năm 2024
Tài chính
1. (23/02/2024) Quyết định 397/QĐ-CHK Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
2. (21/02/2024) Thông báo 681/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Vòng đeo đo sóng điện não và xung điện do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (19/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (07/02/2024) Công văn 637/TCHQ-TXNK năm 2024 về kê khai trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (06/02/2024) Thông báo 622/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Camera đã gắn dây dẫn tín hiệu điện, bảng mạch in gắn đầu kết nối và LED do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (02/02/2024) Kế hoạch 444/KH-UBND kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
7. (01/02/2024) Quyết định 248/QĐ-UBND về Quy định mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
8. (01/02/2024) Công văn 527/TCHQ-TXNK năm 2024 về hàng nhập khẩu để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (01/02/2024) Công văn 533/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (01/02/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 31/2023/QĐ-UBND
11. (29/01/2024) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái
12. (29/01/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
13. (26/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (26/01/2024) Nghị quyết 01/NQ-HĐND Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (26/01/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16. (26/01/2024) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh bổ sung Quyết định 11/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (26/01/2024) Nghị quyết 12/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (26/01/2024) Nghị quyết 06/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch năm 2024 vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (26/01/2024) Kế hoạch 678/KH-UBND triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
20. (24/01/2024) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2024 đơn giá xây dựng của một số dạng công trình, công tác xây dựng để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (24/01/2024) Quyết định 312/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
22. (24/01/2024) Quyết định 127/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc
23. (24/01/2024) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2024 công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc
24. (23/01/2024) Chương trình hành động 686/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
25. (22/01/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26. (22/01/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27. (19/01/2024) Quyết định 179/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Nai ban hành
28. (19/01/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
29. (17/01/2024) Kế hoạch 546/KH-UBND năm 2024 khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
30. (16/01/2024) Công văn 256/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (16/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
32. (16/01/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
33. (05/01/2024) Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022
34. (05/01/2024) Quyết định 04/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2024
35. (29/12/2023) Quyết định 2193/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Điện Biên ban hành
36. (28/12/2023) Quyết định 43/2023/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
37. (20/12/2023) Quyết định 58/2023/QĐ-UBND về Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng
38. (19/12/2023) Quyết định 38/2023/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu; duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
39. (14/12/2023) Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
40. (08/12/2023) Nghị quyết 58/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái
41. (08/12/2023) Nghị quyết 51/NQ-HĐND thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
42. (08/12/2023) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Lạng Sơn ban hành
43. (08/12/2023) Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND sửa đổi định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của Thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các ngân sách giai đoạn 2023-2025
44. (08/12/2023) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
Bảo hiểm
1. (24/01/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Công nghiệp
1. (26/02/2024) Quyết định 196/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2024) Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/02/2024) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội
4. (21/02/2024) Quyết định 366/QĐ-BCT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (20/02/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
6. (31/01/2024) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU trong năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
7. (30/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; lĩnh vực kinh doanh khí; lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
8. (25/01/2024) Quyết định 76/QĐ-UBND phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (19/01/2024) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
10. (16/01/2024) Kế hoạch 476/KH-UBND năm 2024 phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Y tế - dược
1. (26/02/2024) Quyết định 124/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học có thay đổi, bổ sung thông tin thuốc Đợt 3 - năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (23/02/2024) Công văn 588/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (23/02/2024) Công văn 587/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (23/02/2024) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh được tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (23/02/2024) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (21/02/2024) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
7. (16/02/2024) Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
8. (15/02/2024) Quyết định 284/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
9. (07/02/2024) Quyết định 32/QĐ-YDCT năm 2024 Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 11 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
10. (07/02/2024) Quyết định 33/QĐ-YDCT năm 2024 Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 11 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
11. (07/02/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
12. (07/02/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
13. (02/02/2024) Kế hoạch 440/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (01/02/2024) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
15. (01/02/2024) Quyết định 08/QĐ-DP năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng
16. (31/01/2024) Kế hoạch 401/KH-UBND phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
17. (31/01/2024) Công văn 98/AIDS-DP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
18. (30/01/2024) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ Hội Y học tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 do tỉnh Yên Bái ban hành
19. (30/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2024 kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
20. (30/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
21. (29/01/2024) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
22. (29/01/2024) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
23. (29/01/2024) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam Định
24. (29/01/2024) Công văn 434/BYT-BH năm 2024 xác định tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Phòng y tế của Công ty cổ phần dệt may Huế do Bộ Y tế ban hành
25. (29/01/2024) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2024-2030
26. (29/01/2024) Công văn 288/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
27. (24/01/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
28. (19/01/2024) Kế hoạch 11/KH-UBND triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
29. (18/01/2024) Kế hoạch 572/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW “về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
30. (16/01/2024) Kế hoạch 473/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
31. (16/01/2024) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (23/02/2024) Công văn 658/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (23/02/2024) Công văn 639/TCT-CS năm 2024 hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
3. (21/02/2024) Quyết định 283/QĐ-BTC năm 2024 ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (21/02/2024) Công văn 584/TCT-QLN năm 2024 cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền tài khoản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (19/02/2024) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2024 triển khai xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (15/02/2024) Công văn 522/TCT-TTHT năm 2024 hỗ trợ quyết toán thuế do Tổng cục Thuế ban hành
7. (01/02/2024) Công văn 527/TCHQ-TXNK năm 2024 về hàng nhập khẩu để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (01/02/2024) Công văn 533/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (01/02/2024) Công văn 521/TCHQ-TXNK năm 2024 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (30/01/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (26/01/2024) Công văn 338/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
12. (24/01/2024) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định tạm thời mức chi phí đào tạo học nghề lái xe ô tô hạng B2, C để đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
13. (19/01/2024) Công văn 256/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng tín chỉ giảm phát thải tự nguyện (VER) do Tổng cục Thuế ban hành
14. (18/01/2024) Công văn 242/TCT-CS năm 2024 đề nghị cung cấp tài liệu do Tổng cục Thuế ban hành
15. (17/01/2024) Công văn 277/TCHQ-TXNK năm 2024 hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (16/01/2024) Công văn 256/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (16/01/2024) Công văn 231/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (28/12/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
19. (22/12/2023) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, mua bán tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
Ngân hàng, tiền tệ
1. (18/01/2024) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (23/02/2024) Công văn 639/TCT-CS năm 2024 hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (23/02/2024) Kế hoạch 644/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình 74-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW về "xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới" do tỉnh Kon Tum ban hành
2. (23/02/2024) Công văn 658/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (22/02/2024) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2024 đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/02/2024) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (07/02/2024) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
6. (30/01/2024) Kế hoạch hành động 49/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (18/01/2024) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (26/02/2024) Quyết định 196/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2024) Công văn 1126/BCT-TTTN năm 2024 đề nghị chuyển nộp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành
3. (23/02/2024) Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/02/2024) Công văn 1071/VPCP-KSTT tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/02/2024) Quyết định 202/QĐ-BHXH năm 2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (16/02/2024) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
7. (02/02/2024) Kế hoạch 444/KH-UBND kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
8. (02/02/2024) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
9. (01/02/2024) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
10. (31/01/2024) Kế hoạch 933/KH-UBND công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2024
11. (30/01/2024) Kế hoạch hành động 49/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (26/01/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
13. (26/01/2024) Nghị quyết 06/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch năm 2024 vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (25/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
15. (25/01/2024) Quyết định 238/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Nam Định
16. (23/01/2024) Chương trình hành động 687/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
17. (23/01/2024) Chương trình hành động 686/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
18. (20/01/2024) Kế hoạch 31/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
19. (19/01/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
20. (16/01/2024) Chỉ thị 02/CT-UBND triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
21. (11/01/2024) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ Công thương ban hành
22. (05/01/2024) Quyết định 01/QĐ-HĐTV năm 2024 sửa đổi Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kèm theo Quyết định 27/QĐ-HĐTV do Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành
23. (08/12/2023) Nghị quyết 58/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái
24. (08/12/2023) Nghị quyết 48/NQ-HĐND mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
25. (08/12/2023) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2023 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Lạng Sơn ban hành
26. (08/12/2023) Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2024
27. (08/12/2023) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
Lao động
1. (26/02/2024) Văn bản hợp nhất 716/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (26/02/2024) Văn bản hợp nhất 714/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (23/02/2024) Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (21/02/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
5. (01/02/2024) Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (31/01/2024) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Gia Lai
7. (30/01/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
8. (29/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
9. (08/12/2023) Quyết định 2436/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
10. (08/12/2023) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
11. (08/12/2023) Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
12. (08/12/2023) Quyết định 2440/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
13. (06/12/2023) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
Chính sách xã hội
1. (30/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện trợ giúp pháp lý năm 2024 do tỉnh Nam Định ban hành
2. (26/01/2024) Nghị quyết 01/NQ-HĐND Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (26/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024 do tỉnh Quảng Nam ban hành
4. (25/01/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (15/01/2024) Quyết định 54/QĐ-TTg năm 2024 công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (23/02/2024) Công văn 715/BGDĐT-GDTrH năm 2024 thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (21/02/2024) Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Kạn năm 2024
3. (19/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về 07 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các nghề về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. (19/02/2024) Thông báo 165/TB-BGDĐT tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (16/02/2024) Công văn 629/BGDĐT-GDTrH năm 2024 tiếp tục tổ chức trồng cây trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (16/02/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
7. (05/02/2024) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
8. (31/01/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới và được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9. (31/01/2024) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành
10. (31/01/2024) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chinh mới, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (30/01/2024) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (29/01/2024) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13. (29/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (29/01/2024) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
15. (29/01/2024) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố tỉnh Yên Bái
16. (26/01/2024) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
17. (26/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
18. (22/01/2024) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
19. (19/01/2024) Quyết định 84/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
20. (12/01/2024) Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
21. (05/01/2024) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
Giao thông, vận tải
1. (23/02/2024) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (23/02/2024) Nghị định 19/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
3. (23/02/2024) Nghị định 20/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2021/NĐ-CP quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
4. (23/02/2024) Công văn 1160/VPCP-CN năm 2024 triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/02/2024) Công văn 1044/VPCP-CN năm 2024 giải quyết vướng mắc trong việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 1 và các dự án BOT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/02/2024) Quyết định 248/QĐ-UBND về Quy định mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (01/02/2024) Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (30/01/2024) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (30/01/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (30/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
11. (29/01/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (29/01/2024) Kế hoạch 371/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu
13. (24/01/2024) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định tạm thời mức chi phí đào tạo học nghề lái xe ô tô hạng B2, C để đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
14. (24/01/2024) Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Trà Vinh ban hành
15. (22/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
16. (18/01/2024) Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính công bố mới và sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (26/02/2024) Quyết định 196/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2024) Kết luận 72-KL/TW năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
3. (23/02/2024) Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (21/02/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
6. (19/02/2024) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2024 triển khai xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (01/02/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 31/2023/QĐ-UBND
8. (31/01/2024) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2024 thời gian trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (30/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2045
10. (29/01/2024) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
11. (24/01/2024) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2024 đơn giá xây dựng của một số dạng công trình, công tác xây dựng để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (28/12/2023) Quyết định 43/2023/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Khoa học, công nghệ
1. (21/02/2024) Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
2. (19/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (31/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ" tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 1975/QĐ-UBND
4. (20/01/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng
5. (07/12/2023) Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Bưu chính, viễn thông
1. (23/02/2024) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2024 tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/02/2024) Quyết định 184/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (17/02/2024) Kế hoạch 30/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Thành phố Cần Thơ
4. (01/02/2024) Công văn 521/TCHQ-TXNK năm 2024 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (26/01/2024) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt bản cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 (năm 2023)
6. (26/01/2024) Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tỉnh Bắc Ninh năm 2024
7. (26/01/2024) Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu
8. (25/01/2024) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
9. (22/01/2024) Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
10. (18/01/2024) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2024 phát triển mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
11. (08/01/2024) Quyết định 19/QĐ-CT năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
12. (20/12/2023) Quyết định 58/2023/QĐ-UBND về Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng
13. (17/12/2023) Quyết định 93/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng "Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (23/02/2024) Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (23/02/2024) Nghị định 19/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
3. (23/02/2024) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2024 phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/02/2024) ​Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do tỉnh Gia Lai ban hành
5. (19/02/2024) Kế hoạch 25/KH-UBND truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định ra nước ngoài năm 2024
6. (19/02/2024) Quyết định 199/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển thể dục, thể thao tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030
7. (06/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định về chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc
8. (01/02/2024) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Di sản văn hóa, Nhiếp ảnh, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
9. (31/01/2024) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (31/01/2024) Kế hoạch 933/KH-UBND công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2024
11. (31/01/2024) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An
12. (30/01/2024) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
13. (30/01/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
14. (29/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2024 kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15. (29/01/2024) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16. (29/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa được tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17. (29/01/2024) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
18. (26/01/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
19. (26/01/2024) Hướng dẫn 679/HD-UBND năm 2024 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành ph tỉnh Quảng Nam
20. (25/01/2024) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An
21. (24/01/2024) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
22. (24/01/2024) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
23. (24/01/2024) Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2024 tổ chức lại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Du lịch
24. (23/01/2024) Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Khánh Hòa
25. (23/01/2024) Chương trình hành động 686/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
26. (22/01/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27. (22/01/2024) Quyết định 108/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
28. (19/01/2024) Quyết định 179/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Nai ban hành
29. (19/01/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
30. (12/01/2024) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
31. (04/01/2024) Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tuc hành chính trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (04/01/2024) Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (08/12/2023) Nghị quyết 58/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái
34. (08/12/2023) Nghị quyết 48/NQ-HĐND mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
35. (08/12/2023) Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2024
Bổ trợ tư pháp
1. (16/02/2024) Quyết định 172/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2. (01/02/2024) Kế hoạch 418/KH-UBND triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
3. (31/01/2024) Kế hoạch 951/KH-UBND năm 2024 triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (30/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện trợ giúp pháp lý năm 2024 do tỉnh Nam Định ban hành
5. (17/12/2023) Quyết định 93/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng "Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"
Hành chính tư pháp
1. (31/01/2024) Kế hoạch 951/KH-UBND năm 2024 triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (01/12/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
Hình sự
1. (23/02/2024) Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (26/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 3029/2017/QĐ-UBND
2. (23/02/2024) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh được tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (23/02/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (23/02/2024) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (23/02/2024) Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. (23/02/2024) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2024 tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (22/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (22/02/2024) Kế hoạch 604/KH-UBND kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
9. (22/02/2024) Quyết định 192/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (21/02/2024) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
11. (21/02/2024) ​Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do tỉnh Gia Lai ban hành
12. (21/02/2024) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
13. (20/02/2024) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (19/02/2024) Công điện 15/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV do Thủ tướng Chính phủ điện
15. (16/02/2024) Quyết định 18/QĐ-BCĐPTDS Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
16. (16/02/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
17. (16/02/2024) Quyết định 172/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
18. (15/02/2024) Quyết định 284/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
19. (07/02/2024) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
20. (07/02/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
21. (07/02/2024) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
22. (06/02/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
23. (05/02/2024) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24. (02/02/2024) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2024 truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Kạn ban hành
25. (01/02/2024) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
26. (01/02/2024) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Di sản văn hóa, Nhiếp ảnh, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
27. (01/02/2024) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
28. (01/02/2024) Kế hoạch 413/KH-UBND tăng cường công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
29. (01/02/2024) Quyết định 145/QĐ-BTP năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2019-2023
30. (01/02/2024) Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31. (31/01/2024) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
32. (31/01/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới và được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
33. (31/01/2024) Quyết định 188/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
34. (31/01/2024) Kế hoạch 951/KH-UBND năm 2024 triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
35. (31/01/2024) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An
36. (31/01/2024) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành
37. (31/01/2024) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chinh mới, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
38. (31/01/2024) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Gia Lai
39. (30/01/2024) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
40. (30/01/2024) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
41. (30/01/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
42. (30/01/2024) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
43. (30/01/2024) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
44. (30/01/2024) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
45. (30/01/2024) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
46. (30/01/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
47. (30/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; lĩnh vực kinh doanh khí; lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
48. (30/01/2024) Quyết định 274/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
49. (30/01/2024) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
50. (30/01/2024) Kế hoạch 21/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
51. (30/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
52. (30/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
53. (30/01/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
54. (29/01/2024) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
55. (29/01/2024) Quyết định 166/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Trẻ em; Quản lý lao động ngoài nước và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
56. (29/01/2024) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
57. (29/01/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
58. (29/01/2024) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
59. (29/01/2024) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
60. (29/01/2024) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam Định
61. (29/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
62. (29/01/2024) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
63. (29/01/2024) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2024 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
64. (29/01/2024) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
65. (29/01/2024) Kế hoạch 28/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
66. (29/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ, liên thông được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
67. (29/01/2024) Quyết định 59/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
68. (29/01/2024) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
69. (29/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa được tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
70. (29/01/2024) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
71. (29/01/2024) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
72. (29/01/2024) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố tỉnh Yên Bái
73. (29/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
74. (29/01/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
75. (29/01/2024) Kế hoạch 31/KH-UBND công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
76. (29/01/2024) Kế hoạch 27/KH-UBND tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
77. (26/01/2024) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
78. (26/01/2024) Kế hoạch 826/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 242/NQ-HĐND thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
79. (26/01/2024) Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu
80. (26/01/2024) Kế hoạch 18/KH-UBND kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
81. (26/01/2024) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
82. (25/01/2024) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
83. (25/01/2024) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An
84. (25/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
85. (25/01/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
86. (24/01/2024) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
87. (24/01/2024) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
88. (24/01/2024) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023
89. (23/01/2024) Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Khánh Hòa
90. (22/01/2024) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
91. (22/01/2024) Kế hoạch 16/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2024
92. (22/01/2024) Quyết định 108/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
93. (22/01/2024) Quyết định 105/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
94. (22/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
95. (19/01/2024) Quyết định 84/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
96. (19/01/2024) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
97. (18/01/2024) Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính công bố mới và sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
98. (18/01/2024) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2566/QĐ-UBND quy định về giá các loại gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
99. (16/01/2024) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
100. (16/01/2024) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
101. (16/01/2024) Quyết định 109/QĐ-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
102. (12/01/2024) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
103. (12/01/2024) Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
104. (10/01/2024) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
105. (08/01/2024) Quyết định 19/QĐ-CT năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
106. (04/01/2024) Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tuc hành chính trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
107. (04/01/2024) Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
108. (26/12/2023) Quyết định 2529/QĐ-BTTTT năm 2023 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024
109. (08/12/2023) Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
110. (01/12/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
Văn thư, lưu trữ
1. (15/02/2024) Kế hoạch 1148/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (31/01/2024) Kế hoạch 933/KH-UBND công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2024
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (23/02/2024) Kế hoạch 640/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
2. (17/02/2024) Kế hoạch 30/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Thành phố Cần Thơ
3. (02/02/2024) Kế hoạch 440/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (29/01/2024) Quyết định 166/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Trẻ em; Quản lý lao động ngoài nước và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
5. (29/01/2024) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2024-2030
6. (26/01/2024) Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tỉnh Bắc Ninh năm 2024
7. (26/01/2024) Kế hoạch 826/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 242/NQ-HĐND thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (25/01/2024) Kế hoạch 809/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (24/01/2024) Kế hoạch 739/KH-UBND năm 2024 thực hiện công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (22/01/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (22/01/2024) Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (16/02/2024) Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
2. (16/02/2024) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
3. (30/01/2024) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
4. (26/01/2024) Nghị quyết 16/NQ-HĐND giao số lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
5. (26/01/2024) Nghị quyết 18/NQ-HĐND quyết định biên chế công chức năm 2024 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (26/01/2024) Kế hoạch 678/KH-UBND triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
7. (26/01/2024) Kế hoạch 18/KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (25/01/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp và thẩm quyền quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (16/01/2024) Kế hoạch 455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lâm Đồng năm 2024
10. (05/01/2024) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
11. (08/12/2023) Quyết định 2436/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
12. (08/12/2023) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
13. (08/12/2023) Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
14. (08/12/2023) Quyết định 2440/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
15. (06/12/2023) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (22/02/2024) Quyết định 616/QĐ-BGDĐT năm 2024 phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (21/02/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
3. (21/02/2024) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội
4. (21/02/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
5. (21/02/2024) Quyết định 283/QĐ-BTC năm 2024 ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (20/02/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
7. (20/02/2024) Công văn 1094/VPCP-QHĐP năm 2024 tổ chức đoàn công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (19/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (01/02/2024) Quyết định 08/QĐ-DP năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng
10. (29/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
11. (26/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (26/01/2024) Nghị quyết 17/NQ-HĐND giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
13. (26/01/2024) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt bản cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 (năm 2023)
14. (26/01/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2024 thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
15. (26/01/2024) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2024 sắp xếp, sáp nhập và thành lập tổ dân phố thuộc phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (26/01/2024) Hướng dẫn 679/HD-UBND năm 2024 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành ph tỉnh Quảng Nam
17. (25/01/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
18. (24/01/2024) Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2024 tổ chức lại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Du lịch
19. (20/01/2024) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng
20. (15/01/2024) Quyết định 54/QĐ-TTg năm 2024 công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21. (04/01/2024) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lâm Đồng ban hành
22. (14/12/2023) Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
23. (08/12/2023) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24. (07/12/2023) Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (24/02/2024) Thông tư 1/2024/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (21/02/2024) Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
3. (21/02/2024) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
4. (20/02/2024) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (06/02/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
6. (31/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ" tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 1975/QĐ-UBND
7. (30/01/2024) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
8. (29/01/2024) Kế hoạch 18/KH-UBND công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (21/02/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
2. (21/02/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định về phương thức quản lý và thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội
3. (19/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (01/02/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 31/2023/QĐ-UBND
5. (29/12/2023) Quyết định 1456/QĐ-BXD năm 2023 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc phạm vi Bộ Xây dựng quản lý
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (14/12/2023) Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
309 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;