Sẽ có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sẽ có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Trần Thanh Rin

Có phải sẽ ban hành 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đúng không? – Phương Trinh (Lâm Đồng)

Sẽ có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sẽ có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 12/4/2024 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Sẽ ban hành 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo đó, sẽ có Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được trình ban hành trước ngày 15/10/2024, bao gồm:

(1) Nghị định quy định về phân loại, phân nhóm và xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan.

(2) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan.

Ngoài 02 Nghị định nêu trên, cũng sẽ tiến hành xây dựng 02 văn bản quy phạm pháp luật quy định một số quy định có liên quan đến Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, cụ thể:

(i) Xây dựng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc Nhóm đặc biệt theo quy định của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương có liên quan.

- Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Trước ngày 15/10/2024.

(ii) Xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan có liên quan.

- Thời gian ban hành: Trước ngày 15/11/2024.

Lưu ý, việc thực hiện các nội dung trên phải đảm bảo các mục đích, yêu cầu như sau:

** Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên phạm vi cả nước.

- Nâng cao nhận thức về Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nhân dân trong việc thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

**Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Được biết, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chế độ, chính sách trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Xem thêm tại Quyết định 304/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/4/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

145 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;