06 loại tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được lưu giữ điện tử từ ngày 15/9/2023

06 loại tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được lưu giữ điện tử từ ngày 15/9/2023
Trần Thanh Rin

Tôi muốn hỏi các loại tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức nào sẽ được lưu giữ điện tử từ ngày 15/9/2023? – Thu Phương (Khánh Hòa)

06 loại tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được lưu giữ điện tử từ ngày 15/9/2023

06 loại tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được lưu giữ điện tử từ ngày 15/9/2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

06 loại tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được lưu giữ điện tử

Kể từ ngày 15/9/2023, các loại tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được lưu giữ bằng hình thức điện tử, bao gồm:

(1) Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá.

(2) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

(3) Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có).

(4) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.

(5) Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

(6) Các văn bản khác liên quan (nếu có).

Ngoài việc lưu giữ bằng hình thức điện tử, tài liệu quy định tại (2) và (4) còn được lưu bằng văn bản trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

(Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 48/2023/NĐ-CP)

Xem thêm nội dung tại Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2023

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Theo Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, các nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Cụ thể tại Điều 16 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Đối với cán bộ

Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Đối với công chức

+ Việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện;

+ Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện

- Đối với viên chức

Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 43 Luật Viên chức.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

367 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;