Chủ tàu cá có bắt buộc phải mua bảo hiểm cho thuyền viên trên tàu không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 27/07/2022

Chủ tàu cá có bắt buộc phải mua bảo hiểm cho thuyền viên trên tàu không? Điều kiện của thuyền viên làm việc trên tàu cá là gì?

Chào ban biên tập, em mới xin vô làm thuyền viên trên một tàu đánh bắt hải sản xa bờ, chủ cũng đã đồng ý và ký hợp đồng với em rồi, vừa rồi xem thời sự thì có nhiều tin tức về tai nạn khi đi đánh bắt hải sản, em thấy bảo hiểm cho thuyền viên là cái cần thiết nếu xảy ra rủi ro, vậy chủ tàu có phải mua bảo hiểm cho em không hay là em tự mua những bảo hiểm đó? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Chủ tàu cá có bắt buộc phải mua bảo hiểm cho thuyền viên trên tàu không?
   (ảnh minh họa)
  • Chủ tàu cá có bắt buộc phải mua bảo hiểm cho thuyền viên trên tàu không?

   Căn cứ Điều 73 Luật Thủy sản 2017 ' onclick="vbclick('52A3A', '370461');" target='_blank'>Điều 73 Luật Thủy sản 2017 quy định quyền và nghĩa vụ của chủ tàu cá như sau:

   1. Được lựa chọn cơ sở đăng kiểm có đủ điều kiện để đăng kiểm tàu cá.

   2. Tuân thủ quy định về đăng kiểm tàu cá.

   3. Bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt, an toàn, chế độ lao động, quyền và lợi ích hợp pháp của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá.

   4. Bố trí thuyền viên theo định biên an toàn tối thiểu của tàu cá theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   5. Mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá theo quy định. Thanh toán chi phí sinh hoạt và đi đường cần thiết để thuyền viên, người làm việc trên tàu hồi hương trong trường hợp thuyền trưởng yêu cầu phải rời tàu cá.

   6. Chịu trách nhiệm trong trường hợp tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp.

   Như vậy, chủ tàu cá của bạn có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá của mình theo quy định. Trường hợp bạn chưa được mua bảo hiểm có thể yêu cầu chủ tàu cá thực hiện việc mua bảo hiểm này để đảm bảo quyền lợi cho bạn.

   Điều kiện của thuyền viên làm việc trên tàu cá là gì?

   Theo Điều 74 Luật Thủy sản 2017' onclick="vbclick('52A3A', '370461');" target='_blank'>Điều 74 Luật Thủy sản 2017 quy định thuyền viên, người làm việc trên tàu cá như sau:

   1. Thuyền viên, người làm việc trên tàu cá khi làm việc trên tàu cá phải có các điều kiện sau đây:

   a) Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép làm việc trên tàu cá;

   b) Có Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định;

   c) Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, tuổi lao động;

   d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh.

   2. Thuyền viên, người làm việc trên tàu cá có quyền sau đây:

   a) Được bảo đảm chế độ lao động, quyền và lợi ích hợp pháp khi làm việc trên tàu cá theo quy định của pháp luật về lao động;

   b) Từ chối làm việc trên tàu cá nếu tàu đó không đủ điều kiện bảo đảm an toàn;

   c) Được bố trí đảm nhận chức danh phù hợp trên tàu cá.

   3. Thuyền viên, người làm việc trên tàu cá có nghĩa vụ sau đây:

   a) Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   b) Chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng; chủ động phòng ngừa tai nạn cho mình, cho thuyền viên, người làm việc trên tàu cá và sự cố đối với tàu cá;

   c) Phải báo ngay cho thuyền trưởng hoặc người trực ca khi phát hiện tình huống nguy hiểm trên tàu cá;

   d) Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

   4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức danh và nhiệm vụ theo chức danh; định biên thuyền viên tàu cá; tiêu chuẩn chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; đăng ký thuyền viên và sổ danh bạ thuyền viên; tiêu chuẩn thuyền viên là người nước ngoài làm việc trên tàu cá Việt Nam.

   Theo đó, thuyền viên, người làm việc trên tàu cá khi làm việc trên tàu cá phải có các điều kiện được quy định ở trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn