Cơ sở đóng mới tàu cá vỏ thép cần đáp ứng những điều kiện nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/08/2022

Cơ sở đóng mới tàu cá vỏ thép cần đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đóng mới tàu cá đủ điều kiện hoạt động?

Chào anh/chị tôi có dự định mở cơ sở dóng mới tàu cá vỏ thép, tôi đang tìm hiểu các quy định về điều kiện cần đáp ứng của cơ sở đóng mới tàu cá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, nhờ anh chị tư vấn giúp?

  • Cơ sở đóng mới tàu cá vỏ thép cần đáp ứng những điều kiện nào?

   Căn cứ Điều 51 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép như sau:

   1. Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 1 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 4 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

   3. Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III).

   Như vậy, để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động, cơ sở đóng mới tàu cá vỏ thép của bạn cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định như trên.

   Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đóng mới tàu cá đủ điều kiện hoạt động?

   Căn cứ Điều 54 Nghị định 26/2019/NĐ-CP việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá được quy định như sau:

   1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:

   a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:

   a) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã cấp.

   3. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:

   a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá của cơ sở;

   b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường hợp kiểm tra, đánh giá tại cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục; sau khi khắc phục cơ sở có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở;

   c) Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

   d) Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   4. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:

   a) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá là cơ quan thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận;

   b) Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã cấp và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

   Theo đó, hồ sơ và thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đóng mới tàu cá đủ điều kiện hoạt động sẽ bao gồm những hồ sơ theo quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn