Khai thác thủy sản bằng tàu cá có bắt buộc phải xin giấy phép không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 04/08/2022

Khai thác thủy sản bằng tàu cá có bắt buộc phải xin giấy phép không? Giấy phép khai thác thủy sản bị thu hồi trong trường hợp nào?

Xin chào ban biên tập, tôi có đóng một cái tàu để đi đánh bánh thủy sản ngoài biển, ở vùng tôi ở thì có thuyền họ phải xin giấy phép khai thác thủy sản, có thuyền thì không phải xin giấy phép, vậy cho tôi hỏi việc khai thác thủy sản bằng tàu cá có bắt buộc phải xin giấy phép không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • 1. Khai thác thủy sản bằng tàu cá có bắt buộc phải xin giấy phép không?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 50 Luật Thủy sản 2017 quy định giấy phép khai thác thủy sản như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản.

   2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy phép khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai thác thủy sản trên biển;

   b) Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác;

   c) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phải đăng kiểm;

   d) Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   đ) Có thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên theo quy định của Chính phủ;

   e) Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

   g) Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   h) Trường hợp cấp lại do giấy phép hết hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản này, đã nộp nhật ký khai thác theo quy định và tàu cá không thuộc danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

   Như vậy, cần phải căn cứ vào chiều dài của tàu khai thác thủy sản để xác định có phải xin giấy phép khai thác thủy sản hay không. Trường hợp tàu có chiều dài lớn nhất 06 mét trở lên thì phải xin giấy phép. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện quy định trên để được cấp Giấy phép khai thác thủy sản.

   2. Giấy phép khai thác thủy sản bị thu hồi trong trường hợp nào?

   Theo Khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản 2017 quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép khai thác thủy sản như sau:

   5. Giấy phép khai thác thủy sản bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung của giấy phép;

   b) Khai thác thủy sản trái phép ngoài vùng biển Việt Nam;

   c) Tàu cá đã xóa đăng ký;

   d) Không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

   Theo đó, giấy phép khai thác thủy sản bị thu hồi trong trường hợp được quy định ở trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn