Nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/06/2022

Nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá hay không? Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN tính như thế nào? Mình đang dự tính chuyển nhượng vốn công ty trách nhiệm hữu hạn ngang giá cho người khác. Mình có thắc mắc là khi chuyển nhượng ngang giá thì có cần phải đóng thuế TNCN không? Thời điểm xác định thu nhập tính thuế như thế nào? Xin cám ơn!

  • Nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá hay không?

   Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

   Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

   a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

   Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư này quy định về tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất như sau:

   Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

   =

   Thu nhập tính thuế

   ×

   Thuế suất 20%

   Trong đó, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Theo đó, khi chuyển nhượng ngang giá thì giá chuyển nhượng bằng giá mua, tức thu nhập tính thuế sẽ bằng 0. Như vậy, khi bạn chuyển nhượng vốn góp ngang giá thì sẽ không cần phải nộp thuế TNCN.

   Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN

   Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư trên quy định về thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN như sau:

   c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

   Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn