Công ty nước ngoài kinh doanh online có phải nộp thuế nhà thầu hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/05/2022

Công ty nước ngoài kinh doanh online có phải nộp thuế nhà thầu hay không? Các loại thuế áp dụng nhà thầu nước ngoài là loại thuế nào? Công ty tôi là công ty chuyên thực hiện các dịch vụ quảng cáo cho công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ online phim, thông qua quảng cáo, người dùng trực tiếp trả phí và sử dụng dịch vụ của bên công ty nước ngoài. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp này, công ty nước ngoài có phải nộp thuế nhà thầu không? Xin cảm ơn!

  • Công ty nước ngoài kinh doanh online có phải nộp thuế nhà thầu hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Công ty nước ngoài kinh doanh online có phải nộp thuế nhà thầu hay không?

   Khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam như sau:

   1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư trên quy định về giải thích từ ngữ như sau:

   1. "Hợp đồng nhà thầu" là hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài và Bên Việt Nam.

   Căn cứ Khoản 37 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định giải thích từ ngữ như sau:

   37. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.

   Ngoài ra khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế như sau:

   4. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   Theo đó, giữa công ty nước ngoài và công ty ở Việt Nam ký hợp đồng thực hiện dịch vụ quảng cáo về phim online. Thông qua quảng cáo, người dùng trực tiếp trả phí và sử dụng dịch vụ của bên công ty nước ngoài, công ty nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam qua hợp đồng được ký kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức Việt Nam.

   Như vậy, có thể khẳng định rằng doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh chiếu phim online ở Việt Nam, thông qua hợp đồng được ký kết giữa doanh nghiệp nước ngoài với tổ chức Việt Nam, có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, sẽ phải nộp thuế nhà thầu.

   Các loại thuế áp dụng nhà thầu nước ngoài là loại thuế nào?

   Căn cứ Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về các loại thuế áp dụng nhà thầu nước ngoài như sau:

   1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này.

   2. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN.

   3. Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn