Doanh nghiệp bị hỏa hoạn có được gia hạn nộp thuế không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/03/2022

Doanh nghiệp bị hỏa hoạn có được gia hạn nộp thuế không? Hồ sơ như thế nào? Doanh nghiệp của tôi đã xảy ra hỏa hoạn cho nên chúng tôi muốn được gia hạn nộp thuế có được không?

  • Doanh nghiệp bị hỏa hoạn có được gia hạn nộp thuế không?
   (ảnh minh họa)
  • Doanh nghiệp bị hỏa hoạn có được gia hạn nộp thuế không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019 việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này;

   b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

   Theo khoản 27 Điều 3 của Luật này trường hợp bất khả kháng bao gồm:

   a) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

   b) Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.

   Như vậy, theo quy định như trên nếu doanh nghiệp của bạn bị hỏa hoạn bất ngờ dẫn đến thiệt hại vật chất, thì doanh nghiệp của bạn có thể được gia hạn nộp thuế.

   Hồ sơ gia hạn nộp thuế như thế nào?

   Căn cứ Điều 64 Luật này hồ sơ sơ gia hạn nộp thuế như sau:

   1. Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật này phải lập và gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp.

   2. Hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm:

   a) Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, thời hạn nộp;

   b) Tài liệu chứng minh lý do gia hạn nộp thuế.

   3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết hồ sơ gia hạn nộp thuế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn