Căn cước công dân bị sai sót thông tin thì cần làm những gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/12/2022

Căn cước công dân bị sai sót thông tin thì cần làm những gì? Đổi Căn cước công dân trong trường hợp thẻ bị sai sót thông tin thực hiện theo quy trình các bước thế nào? Cấp đổi Căn cước công dân mới trong thời hạn bao lâu sẽ có?

Tôi có vấn đề này nhờ hỗ trợ, Căn cước công dân của tôi bị sai 2 số ở giữa nên phía Công an có gọi yêu cầu thu lại Căn cước của tôi, vì Căn cước của tôi sử dụng cũng được khoảng 09 tháng nay rồi và tôi cũng đã đăng ký Căn cước với bên công ty. Tôi muốn hỏi quy trình để cấp đổi Căn cước công dân thế nào vậy ạ?

Giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

  • Căn cước công dân bị sai sót thông tin thì cần làm những gì?

   Về các trường hợp đổi Căn cước công dân có nêu tại Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định như sau:

   1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

   a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

   b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

   c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

   d) Xác định lại giới tính, quê quán;

   đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

   e) Khi công dân có yêu cầu.

   Như anh/chị đã cung cấp thông tin cho chúng tôi thì Căn cước công dân của anh/chị bị sai 2 số ở giữa là có sai sót thông tin trên thẻ, để tránh ảnh hưởng đến các giao dịch thủ tục cần dùng đến Căn cước thì nên cấp đổi Căn cước công dân mới.

   Và theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014 quy định những nội dung thông tin thể hiện trên thẻ Căn cước công dân như sau:

   1. Thẻ Căn cước công dân gồm thông tin sau đây:

   a) Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

   b) Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

   Theo đó, trường hợp có sai sót thông tin trên Căn cước công dân thì anh/chị phải thực hiện thủ tục đổi Căn cước.

   Hình từ Internet

   Đổi Căn cước công dân trong trường hợp thẻ bị sai sót thông tin thực hiện theo quy trình các bước thế nào?

   Theo Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCAĐiều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về trình tự đổi thẻ Căn cước công dân, cụ thể:

   Điều 10. Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

   1. Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   2. Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị. Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   Điều 11. Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

   1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

   2. Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

   3. Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

   4. Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

   5. Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   6. Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

   Theo đó, trường hợp cấp đổi Căn cước công dân là việc làm lại thẻ, thực hiện làm lại Căn cước theo quy trình các bước sau đây:

   Bước 1: Công dân có yêu cầu đổi thẻ Căn cước công dân

   Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú hoặc tạm trú để làm thủ tục đổi thẻ

   Bước 2: Cán bộ công an nơi tiếp nhận đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân:

   + Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

   + Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung;

   + In phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

   + Thu lệ phí theo quy định;

   + Cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

   Bước 3: Thu hồi lại Căn cước công dân bị sai sót thông tin

   Bước 4: Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết đổi lại thẻ Căn cước công dân.

   Cấp đổi Căn cước công dân mới trong thời hạn bao lâu sẽ có?

   Theo Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định về thời hạn đổi Căn cước công dân như sau:

   Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

   1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

   2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

   3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

   4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   Theo đó, tại thành phố của anh/chị thì thời hạn để cấp đổi Căn cước công dân mới sẽ là 07 ngày làm việc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn