Xăm lông mày có cần làm lại căn cước công dân không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/12/2022

Xăm lông mày có cần làm lại căn cước công dân không? Thời hạn cấp lại thẻ Căn cước công dân sau khi xăm lông mày là bao lâu? Thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp sau khi xăm lông mày như thế nào?

Chào anh/chị, trước đây lông mày em khá thưa, chụp ảnh thì lông mày gần như biến mất do đó em đã tiến hành xăm lông mày. Anh/chị cho em hỏi, em có phải làm lại căn cước công dân sau khi xăm lông mày không ạ? Việc cấp lại căn cước công dân hết thời gian là bao lâu ạ?

Mong anh/chị giải đáp!

  • 1. Xăm lông mày có cần làm lại căn cước công dân không?

   Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định thẻ Căn cước công dân gắn chip được đổi trong các trường hợp sau đây:

   1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

   a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

   b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

   c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

   d) Xác định lại giới tính, quê quán;

   đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

   e) Khi công dân có yêu cầu.

   Việc hình dáng của lông mày thường không được sử dụng làm đặc điểm nhận dạng trân căn cước công dân. Do đó, việc bạn đi xăm lông mày không ảnh hưởng đến đặc điểm nhận dạng nên bạn không bắt buộc phải đổi lại căn cước công dân.

   Việc đổi, cấp lại căn cước công dân trong trường hợp của bạn có thể được thực hiện khi bạn yêu cầu.

   2. Thời hạn cấp lại thẻ Căn cước công dân sau khi xăm lông mày là bao lâu?

   Theo Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

   Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

   1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

   2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

   3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

   4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   Vậy, nếu bạn muốn được cấp lại căn cước công dân thì sau khi có yêu cầu và nộp hồ sơ thì thời hạn cấp lại sẽ được thực hiện theo quy định trên.

   Việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được thực hiện trong thời gian được quy định như trên với từng khu vực cụ thể, giao động từ 07 đến 20 ngày làm việc.

   3. Thủ tục cấp lại căn cước công dân gắn chíp sau khi xăm lông mày như thế nào?

   Theo Điều 22 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân như sau:

   1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân được thực hiện như sau:

   a) Điền vào tờ khai theo mẫu quy định;

   b) Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.

   Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị;

   c) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;

   d) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;

   đ) Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

   2. Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Ngoài ra, theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định trình tự thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip như sau:

   1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

   2. Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

   3. Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

   4. Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

   5. Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   6. Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

   Vậy, nếu bạn có yêu cầu cấp lại căn cước công dân thì thủ tục cấp lại căn cước công dân sẽ được thực hiện theo quy định nói trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn