Điểm trung bình 4,9 có được học tiếp lên năm học sau không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/08/2020

Tôi đang học đại học, tại TP Đà lạt năm vừa rồi điểm trung bình chung của tôi được 4,9. Như vậy, trường hợp của mình năm sau có được học lên tiếp không?

  • Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 6 Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT quy định sinh viên được học tiếp lên năm học sau nếu có đủ các điều kiện dưới đây:

   - Có điểm trung bình chung học tập của năm học từ 5,00 trở lên;

   - Có khối lượng các học phần bị điểm dưới 5 tính từ đầu khóa học không quá 25 đơn vị học trình;

   Tại các học kỳ kế sau sinh viên phải chủ động đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5 nếu là học phần bắt buộc; đăng ký học lại hoặc có thể đăng ký chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn.

   Như vậy, với số điểm 4,9 thì tại các học kỳ kế sau sinh viên phải chủ động đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5 nếu là học phần bắt buộc; đăng ký học lại hoặc có thể đăng ký chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn