Sinh viên có điểm trung bình toàn khóa 1.9 có được xét tốt nghiệp không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/04/2020

Anh chị cho tôi hỏi: Tôi học hệ Cao đẳng tôi đã hoàn thành đủ chương trình học nhưng tổng điểm toàn chương trình là 1.9. Vậy tôi có được xét tốt nghiệp không? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

  • Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT quy định điều kiện xét tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng, cụ thể như sau:

   - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

   - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

   - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

   - Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định;

   - Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;

   - Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.

   Theo thông tin bạn cung cấp bạn hoàn thành chương trình hệ Cao đẳng có điểm trung bình là 1.9 như vậy bạn không đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn