Điểm trung bình 01 môn dưới 3,5 có ở lại lớp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/02/2022

Điểm trung bình 01 môn dưới 3,5 có ở lại lớp không? Trường hợp tổng điểm trung bình xếp loại yếu thì có phải ở lại không? Em tên Linh năm nay học cấp 2 em muốn hỏi là nếu tất cả các môn trên 7,0 nhưng có trung bình 01 môn dưới 3,5 chính xác là 3,3 vậy có ở lại lớp không ạ? Đối với trường hợp của bạn em điểm trung bình dưới 5,0 thì có phải ở lại lớp không?

  • Điểm trung bình 01 môn dưới 3,5 có ở lại lớp không?
   (ảnh minh họa)
  • Điểm trung bình 01 môn dưới 3,5 có ở lại lớp không?

   Căn cứ Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:

   - Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

   + Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

   + Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

   - Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

   + Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

   + Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

   + Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

   + Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

   Theo đó, học lực yếu được quy định theo Khoản 4 Điều 13 Quy chế này cũng quy định học sinh đạt loại yếu khi: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

   Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì bạn được xếp vào loại yếu vì có một môn 3,4. Theo đó, bạn sẽ không được lên thẳng lớp mà sẽ phải thi lại môn anh văn. Nếu môn học này kiểm tra lại đạt loại trung bình trở lên thì bạn được xét lên lớp. Trong trường hợp không đạt bạn sẽ phải ở lại lớp.

   Trường hợp tổng điểm trung bình xếp loại yếu thì có phải ở lại không?

   Căn cứ Điều 16 Quy chế này quy định về việc kiểm tra lại các môn học như sau:

   Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại yếu, được chọn một số môn học trong các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp loại CĐ để kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung bình các môn cả năm học và xếp loại lại về học lực; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp.

   Đối với trường hợp tổng điểm tất cả các môn loại yếu thì sẽ được chọn một môn bất kỳ để kiểm tra lại. Nếu kiểm tra lại đạt loại trung bình sẽ được lên lớp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn