Đảng viên dự bị được giới thiệu người vào Đảng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/07/2022

Đảng viên dự bị được giới thiệu người vào Đảng không? Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị bao nhiêu tháng?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp ạ. Anh trai em hiện tại đang là Đảng viên dự bị, em thì cũng đang có dự định vào Đảng. Em có thắc mắc là anh trai em có thể giới thiệu em vào Đảng được không ạ? Người giới thiệu người vào Đảng có thể là Đảng viên dự bị không ạ?

Mong Ban biên tập giải đáp vấn đề này giúp em, em cảm ơn ạ.

  • Đảng viên dự bị được giới thiệu người vào Đảng không?

   Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định người giới thiệu phải như sau:

   - Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;

   - Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

   Theo Tiểu mục 3.2 Mục 3 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 quy định Đảng viên giới thiệu người vào Đảng như sau:

   3.2.1. Là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

   3.2.2. Nếu đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đến đảng bộ, chi bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

   Như vậy, người giới thiệu người vào Đảng phải là Đảng viên chính thức và cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu. Trường hợp này thì bạn thì anh trai của bạn là Đảng viên dự bị nên không thể giới thiệu bạn vào.

   Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị bao nhiêu tháng?

   Tại Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định như sau:

   1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

   2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

   3. Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.

   4. Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

   Do đó, theo quy định trên người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kếp nạp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn