Đảng viên dự bị có phải viết bản kiểm điểm đánh giá cuối năm không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/12/2021

Liên quan về viết bản kiểm điểm đánh giá cuối năm của đảng viên. Cho hỏi, mình đang là đảng viên dự bị được 10 tháng. Sắp tới cuối năm thì khi đánh giá chất lượng đảng viên thì mình có phải biết bản kiểm điểm hay không? 

  • Đảng viên dự bị có phải viết bản kiểm điểm đánh giá cuối năm không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định về đối tượng thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên bao gồm đảng viên trong toàn Đảng. Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm, trừ:

   - Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng;

   - Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

   Bên cạnh đó, không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

   Như vậy, đảng viên trong toàn Đảng sẽ phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên vào cuối năm, trừ một số trường hợp trên. Do đó, đối với Đảng viên dự bị thì không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá, xếp loại. Cho nên, cũng không cần phải viết bản kiểm điểm đánh giá.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn