Đảng viên dự bị có được làm thành viên ban kiểm phiếu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/01/2021

Trường hợp theo đoàn chủ tịch giới thiệu thì ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên nhưng 1 đảng viên chính thức trong ban kiểm phiếu có lý do không tham gia đại hội được thì có thể đưa 1 đồng chí đang là đảng viên dự bị vào thay vị trí của đồng chí vắng mặt không?

  • Căn cứ quy định tại Điều 7 Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 thì:

   Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử.

   Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

   Như vậy, theo quy định này, đoàn chủ tịch thực hiện việc lựa chọn, giới thiệu ban kiểm phiếu để đại hội thông qua. Thành phần ban kiểm phiếu bắt buộc là đại biểu chính thức trong đại hội hoặc đảng viên chính thức chứ không được là đảng viên dự bị.

   Do đó, trường hợp chi bộ anh, 1 thành viên trong ban kiểm phiếu vắng mặt thì đoàn chủ tịch bắt buộc phải quyết định thay thế bằng 1 đảng viên chính thức khác chứ không được thay bằng đảng viên dự bị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn