Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ được quy định ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/10/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ được quy định tại Mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021' onclick="vbclick('77C21', '350605');" target='_blank'>Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cụ thể như sau:

   Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

   Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn