Có được phép đầu tư trên đất đang thế chấp tại ngân hàng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Có được phép đầu tư trên đất đang thế chấp tại ngân hàng không? Xử lý tài sản thế chấp như thế nào khi thế chấp quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất? Để thể chấp quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng những điều kiện nào?

Chào ban biên tập, tôi có một mảnh đất và đang thế chấp tại ngân hàng. Hiện tại tôi có nhu cầu đầu tư, xây dựng làm trang trại trên mảnh đất đó. Ban biên tập cho tôi hỏi, tôi có được phép đầu tư trên đất đang thế chấp tại ngân hàng không? Trường hợp xây dựng xong mà tôi không có khả năng thanh toán cho ngân hàng thì ngân hàng xử lý mảnh đất đang thế chấp đó như thế nào khi có tài sản gắn liên với đất?

Nhờ ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • Có được phép đầu tư trên đất đang thế chấp tại ngân hàng không?

   Tại Điều 321 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền của bên thế chấp như sau:

   1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

   2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

   3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

   4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

   Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

   5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

   6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

   Như vậy, đối với mảnh đất bạn đang thế chấp tại ngân hàng thì bạn có quyền đầu tư xây dựng trang trại trên mảnh đất đó theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo các yêu cầu của pháp luật để tránh nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của mảnh đất đó.

   Hình từ Internet

   Xử lý tài sản thế chấp như thế nào khi thế chấp quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất?

   Tại Điều 325 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất như sau:

   1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   Theo đó, trường hợp bạn thế chấp quyền sử dụng đất mà trên mảnh đất đó bạn đã đầu tư xây dựng trang trại và các tài sản khác thì khi bạn không có khả năng thanh toán cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa bạn và ngân hàng.

   Để thể chấp quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng những điều kiện nào?

   Tại Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

   1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

   a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   b) Đất không có tranh chấp;

   c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   d) Trong thời hạn sử dụng đất.

   2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

   3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

   Trên đây là các điều kiện cần phải đảm bảo để được thế chấp bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn