Lấy giấy tờ xe của bạn thân mang đi thế chấp có được hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/06/2022

Lấy giấy tờ xe của bạn thân mang đi thế chấp có được hay không? Nghĩa vụ của bên thế chấp được quy định như thế nào? Chào anh chị, cho em hỏi vừa rồi em có kẹt tiền, em đang tính mượn giấy tờ xe của thằng bạn thân để thế chấp kiếm tiền sài đỡ. Anh chị cho em hỏi vấn đề này có được hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị. 

  • Lấy giấy tờ xe của bạn thân mang đi thế chấp có được hay không?

   Tại Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về thế chấp tài sản như sau:

   1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

   2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, tài sản thế chấp phải thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp. Chính vì vậy, bạn không thể sử dụng giấy tờ xe của bạn thân mang đi thế chấp được.

   Nghĩa vụ của bên thế chấp được quy định như thế nào?

   Tại Điều 320 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau:

   1. Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.

   2. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp.

   3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.

   4. Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   5. Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp.

   6. Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.

   7. Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.

   8. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn