Tiêu chuẩn để trở thành kiểm soát viên ngân hàng là gì? Cử nhân Công nghệ thông tin có được trở thành kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước không?

Tiêu chuẩn để trở thành kiểm soát viên ngân hàng là gì? Cử nhân Công nghệ thông tin có được trở thành kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước không? - Câu hỏi của Minh (Quảng Nam)

Kiểm soát viên ngân hàng Nhà nước là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 14/2022/TT-NHNN về ngạch công chức Kiểm soát viên ngân hàng như sau:

- Kiểm soát viên ngân hàng là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, công chức ngân hàng phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 14/2022/TT-NHNN như sau:

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các cơ chế, quy chế, kế hoạch về kiểm soát, kiểm toán của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán trong phạm vi được phân công; kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý những thiếu sót, vi phạm tại các đơn vị được kiểm soát, kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và pháp luật về các kiến nghị, đề xuất của mình;

- Tổng kết, đánh giá đúc rút kinh nghiệm kiểm soát, kiểm toán các mặt hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao để đảm bảo tổ chức thực hiện kiểm soát, kiểm toán hoạt động của Ngân hàng Nhà nước chặt chẽ và có hiệu quả; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi chế độ, quy trình nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán Ngân hàng Nhà nước;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm soát, kiểm toán, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán.

Tiêu chuẩn đề trở thành kiểm soát viên ngân hàng là gì? Cử nhân Công nghệ thông tin có được trở thành kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước không?

Tiêu chuẩn đề trở thành kiểm soát viên ngân hàng là gì? Cử nhân Công nghệ thông tin có được trở thành kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước không?

Tiêu chuẩn để trở thành kiểm soát viên ngân hàng là gì?

Căn cứ tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2022/TT-NHNN, công chức ngạch Kiểm soát viên ngân hàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng
...
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác, các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi công tác;
b) Có kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước, các nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước;
c) Hiểu rõ được các nội dung, quy trình về nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán Ngân hàng Nhà nước; phân tích tổng hợp đánh giá được các mặt hoạt động nghiệp vụ ở một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
d) Có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về kiểm soát, kiểm toán Ngân hàng Nhà nước; có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;
đ) Có khả năng độc lập tổ chức công việc hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;
e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên (hoặc tương đương).

Như vậy, công chức ngạch Kiểm soát viên ngân hàng phải là người đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Ngoài ra, đối với công chức chuyển ngạch từ ngạch Chuyên viên và tương đương sang ngạch Kiểm soát viên ngân hàng phải có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 02 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Cử nhân ngành Công nghệ thông tin có được trở thành kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2022/TT-NHNN về trình độ đào tạo của công chức ngạch Kiểm soát viên ngân hàng như sau:

Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng
...
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên (hoặc tương đương).

Như vậy, trường hợp cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin muốn trở thành công chức Kiểm soát viên ngân hàng thì có thêm chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên (hoặc tương đương).

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}