Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2024 ra sao?

Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2024 ra sao?

Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2024 ra sao?

Ngày 24/6/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024. Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong đó,

(1) Mục đích Kế hoạch thi tuyển công chức

Tuyển dụng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển để vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ.

(2) Yêu cầu Kế hoạch thi tuyển công chức

- Việc thi tuyển công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tương ứng; chỉ tiêu biên chế của Bộ và từng đơn vị năm 2024.

- Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi tuyển.

(3) Nguyên tắc Kế hoạch thi tuyển công chức

- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, chất lượng và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn được những người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2024 ra sao?

Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2024 ra sao?

Chỉ tiêu thi tuyển vào vị trí việc làm của các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024 ra sao?

Căn cứ Mục 2 Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 quy định chỉ tiêu như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu thi tuyển vào vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ, gồm:

- Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: 20 chỉ tiêu (01 Chuyên viên về bình đẳng giới, 01 Chuyên viên về giảm nghèo, 04 Chuyên viên về lao động, tiền lương, 1 Chuyên viên quản lý lao động ngoài nước, 04 Chuyên viên về người có công, 01 Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội, 03 Chuyên viên về việc làm, 02 Chuyên viên về bảo trợ xã hội, 01 Chuyên viên về trẻ em, 01 Chuyên viên quản lý kỹ năng nghề, 01 Chuyên viên về đào tạo).

- Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ dùng chung: 21 chỉ tiêu (02 Chuyên viên về pháp chế, 03 Chuyên viên về hợp tác quốc tế, 01 Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, 02 Chuyên viên về tổ chức bộ máy, 01 Chuyên viên về truyền thông, 02 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng, 01 Chuyên viên về hành chính - văn phòng, 01 Chuyên viên về quản trị công sở, 03 Kế toán viên, 01 Chuyên viên về công tác thanh tra, 02 Văn thư viên, 01 Chuyên viên về lưu trữ, 01 Chuyên viên về kế hoạch đầu tư).

Cụ thể 2 vòng thi tại Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 như thế nào?

Căn cứ Mục IV Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 801/QĐ-BLĐTBXH năm 2024, cụ thể 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức năng lực chung:

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung, gồm 02 phần: Kiến thức chung 60 câu với thời gian 60 phút và Ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) 30 câu với thời gian 30 phút. Riêng đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm Chuyên viên về hợp tác quốc tế thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thi tiếng Anh trình độ tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; thí sinh dự thi vị trí việc làm Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước, Chuyên viên về pháp chế thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước thi ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật trình độ tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Vòng 2: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: Kết hợp phỏng vấn và viết để đảm bảo kiểm tra được tổng thể toàn diện kiến thức, tư duy, khả năng viết; kỹ năng mềm cũng như hình thức, phong thái, giao tiếp của thí sinh; thang điểm 100.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề), thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Lưu ý: Thời gian tổ chức thi, địa điểm thi

- Thi vòng 1: dự kiến vào thứ Ba ngày 30/7/2024 tại tại Học viện Hành chính Quốc gia, địa chỉ số 371 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Thi vòng 2: dự kiến vào 10/8/2024 và ngày 11/8/2024 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, địa chỉ số 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (trường hợp có thay đổi sẽ thông báo sau).

Phan Thị Phương Hồng

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}