Những đối tượng nào sẽ được ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân trong thời gian sắp tới?

Cho hỏi trong thời gian sắp tới thì những nhóm đối tượng nào sẽ được ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân? Câu hỏi của bạn Diệp đến từ Long An.

Điều kiện tuyển chọn công dân vào công an nhân dân là gì?

Căn cứ vào Điều 4 Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân đã có đề xuất như sau:

Điều kiện tuyển chọn
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Công an nhân dân 201 và các quy định sau:
1. Công an nhân dân có nhu cầu biên chế.
2. Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển.
3. Bảo đảm các tiêu chuẩn tuyển chọn quy định tại Điều 5 Thông tư này và tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.

Theo đó, công dân được tuyển chọn vào công an nhân dân khi có các điều kiện như:

- Công an nhân dân có nhu cầu biên chế

- Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng khiếu phù hợp với vị trí công việc cần tuyển

- Bảo đảm các tiêu chuẩn tuyển chọn và từ nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân

Những đối tượng nào sẽ được ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân trong thời gian sắp tới?

Những đối tượng nào sẽ được ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân trong thời gian sắp tới? (Hình từ Internet)

5 nhóm đối tượng được ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân?

Căn cứ vào Điều 7 Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân đã có đề xuất như sau:

Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn
1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điều 4 và 5 Thông tư này, khi xét tuyển chọn vào Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn theo thứ tự:
a) Công dân có chức danh giáo sư, phó giáo sư; có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ;
b) Công dân có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học;
c) Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Công dân tốt nghiệp (hệ chính quy) đại học loại xuất sắc, giỏi; tốt nghiệp (hệ chính quy) cao đẳng, trung cấp, sơ cấp loại xuất sắc, giỏi có chuyên môn phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn;
d) Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân Công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên. Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
đ) Công dân là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác đã có thời gian cư trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo tình nguyện vào Công an nhân dân để phục vụ lâu dài tại các địa bàn đó. Công dân cam kết tình nguyện công tác ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (từ 10 năm trở lên).
2. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên cao nhất.

Theo như quy định trên thì sẽ đề xuất những 5 nhóm đối tượng nêu trên sẽ được ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân.

Nếu một cá nhân thuộc nhiều trường hợp ưu tiên trong tuyển chọn theo đề xuất trên thì sẽ được xét vào thứ tự ưu tiên tuyển chọn cao nhất.

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào công an nhân dân là gì?

Căn cứ vào Điều 5 Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân đã có đề xuất như sau:

Tiêu chuẩn tuyển chọn
1. Tiêu chuẩn chính trị
Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các tiêu chuẩn sau:
a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;
b) Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;
c) Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
3. Trình độ
Đã tốt nghiệp (được cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp) từ hạng khá trở lên và bảo đảm một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên;
b) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề), đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.
4. Tuổi đời
Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tạm tuyển hoặc quyết định tuyển chọn chính thức đối với trường hợp không phải tạm tuyển). Riêng công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học, người dân tộc thiểu số, người đã có thời gian làm lao động hợp đồng trong Công an nhân dân trên 05 năm và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.
5. Sức khoẻ
Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:
a) Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;
b) Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10;
c) Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công nghệ thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh giáo sư, phó giáo sư; người dân tộc thiểu số: Được hạ thấp 02 (hai) cm đối với từng giới so với quy định tại điểm a Khoản này; có thể cận, viễn, loạn thị nhưng không quá 03 điốp mỗi mắt.
6. Năng khiếu
Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ công an còn phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt theo yêu cầu của vị trí cần tuyển do Công an đơn vị, địa phương tuyển chọn xem xét, quyết định.

Như vậy, để được tuyển chọn vào Công an nhân dân thì công dân phải đảm bảo những tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, tuổi đời, sức khỏe và năng khiếu theo đề xuất như trên.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}