Những đối tượng nào được nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024 5 ngày liên tiếp? Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận tiền thưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không?

Những đối tượng nào được nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024 5 ngày liên tiếp? Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận tiền thưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không? chị B.H - Hà Nội

Những đối tượng nào được nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024 5 ngày liên tiếp?

Theo Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH năm 2024 về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Theo đó, những đối tượng sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có lịch nghỉ cố định là thứ 7, chủ nhật

- Lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 như quy định đối với công chức, viên chức có lịch nghỉ cố định là thứ 7, chủ nhật.

- Học sinh, sinh viên có lịch nghỉ cố định thứ 7, chủ nhật hằng tuần (do học tập theo lịch của nhà trường và giáo viên, giảng viên)

Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận tiền thưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không?

Tiền thưởng luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện nay việc thưởng trong các dịp lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định như sau:

- Đối với cán bộ, công chức (khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức 2008): Cán bộ, công chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với viên chức (khoản 3 Điều 12 Luật Viên chức 2010): Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, hiện nay pháp luật vẫn chưa có quy định riêng về tiền thưởng trong dịp nghỉ lễ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ; pháp luật không bắt buộc cơ quan, tổ chức phải thưởng tiền trong dịp nghỉ lễ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho cán bộ, công chức, viên chức.

Những đối tượng nào được nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024 5 ngày liên tiếp? Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận tiền thưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không?

Những đối tượng nào được nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024 5 ngày liên tiếp? Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận tiền thưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không? (Hình từ Internet)

Tiền thưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập phải chịu thuế.

Các khoản thu nhập chịu thuế
...
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
...
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:
e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:
e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.
e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.
e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.
e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.
e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.
e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.
Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.
e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.
e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.
e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
...

Như vậy, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán mà người lao động nhận được sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng đã được nêu ra theo quy định trên.

Người lao động đi làm vào ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 được trả lương như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, trường hợp người lao động làm vào ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được hưởng lương, ít nhất 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường và 20% tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 được trả lương được tính lương như sau:

- Làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương.

- Làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương.

Võ Thị Mai Khanh

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}