Muốn xóa đăng ký quốc tịch tàu bay thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? Mẫu Tờ khai xóa đăng ký tàu bay hiện nay ra sao?

Cho tôi hỏi: Muốn xóa đăng ký quốc tịch tàu bay thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? Mẫu Tờ khai xóa đăng ký tàu bay hiện nay ra sao? - Câu hỏi của anh Hoàng (Bình Thuận)

Muốn xóa đăng ký quốc tịch tàu bay thì cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 68/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 64/2022/NĐ-CP, khoản 3.3 tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1204/QĐ-BGTVT năm 2022.

Hồ sơ xóa đăng ký quốc tịch tàu bay bao gồm:

- Tờ khai xóa đăng ký tàu bay theo Mẫu;

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp từ bản chính hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị xóa đăng ký trong trường hợp người đề nghị là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

Trường hợp giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị xóa đăng ký do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp thì các giấy tờ, tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

- Trường hợp người đề nghị xóa đăng ký là người được chỉ định tại văn bản IDERA thì hồ sơ phải bao gồm cả văn bản đồng ý xóa đăng ký và xuất khẩu tàu bay của những người có quyền lợi quốc tế đã được đăng ký có thứ tự ưu tiên cao hơn so với quyền lợi quốc tế của người đề nghị xóa đăng ký hoặc có tài liệu để chứng minh các quyền lợi quốc tế được đăng ký có thứ tự ưu tiên cao hơn đã được thực hiện;

- Trường hợp người đề nghị xóa đăng ký là người nhận bảo đảm bằng tàu bay theo chỉ định tại văn bản IDERA, hồ sơ phải bao gồm cả tài liệu chứng minh người đề nghị xóa đăng ký đã thông báo bằng văn bản đến những người có quyền lợi quốc tế đã được đăng ký, chủ sở hữu tàu bay, người đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay về việc đề nghị xóa đăng ký tàu bay ít nhất 10 ngày trước ngày nộp hồ sơ đề nghị.

Muốn xóa đăng ký quốc tịch tàu bay thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? Mẫu Tờ khai xóa đăng ký tàu bay hiện nay ra sao?

Muốn xóa đăng ký quốc tịch tàu bay thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? Mẫu Tờ khai xóa đăng ký tàu bay hiện nay ra sao?

Mẫu Tờ khai xóa đăng ký tàu bay hiện nay ra sao?

Theo Nghị định 68/2015/NĐ-CP, Mẫu Tờ khai xóa đăng ký tàu bay hiện nay được lập theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 68/2015/NĐ-CP.

Tải Mẫu Tờ khai xóa đăng ký tàu bay tại đây.

Trình tự thực hiện thủ tục xóa đăng ký quốc tịch tàu bay như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 68/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 64/2022/NĐ-CP, tiểu mục 3 Mục A Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1204/QĐ-BGTVT năm 2022.

Trình tự thực hiện thủ tục xóa đăng ký quốc tịch tàu bay gồm những bước sau:

- Bước 1: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Người đề nghị xóa đăng ký quốc tịch tàu bay gửi hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trong hồ sơ.

- Bước 2: Giải quyết thủ tục hành chính:

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Namthực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam theo Mẫu; thu hồi Giấy chứng nhận tàu bay mang quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận tàu bay tạm thời mang quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp bị mất hoặc tiêu hủy theo tàu bay;

Trường hợp không cấp, Cục Hàng không Việt Nam phải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Namcó văn bản hướng dẫn người đề nghị xóa đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trong đó:

- Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam.

- Phí, lệ phí: Không có.

Đặng Phan Thị Hương Trà

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}