Hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất đối với nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như thế nào?

Cho tôi hỏi về việc hỗ trợ lãi suất đối với nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội được hướng dẫn như thế nào? - Câu hỏi của anh Lâm (Bến Tre)

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc trường hợp có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi suất không?

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

Đối tượng áp dụng
...
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (sau đây gọi là khách hàng) thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg .
b) Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Tại Công văn 4553/BXD-QLN năm 2022, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc trường hợp có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố

Hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất đối với nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như thế nào?

Hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất đối với nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như thế nào? (Hình từ Internet)

Hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2022 đến ngày 31/12/2023?

Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định về nguyên tắc hỗ trợ lãi suất như sau:

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất
...
5. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định về điều khoản thi hành như sau:

Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tại Công văn 4553/BXD-QLN năm 2022, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 20/5/2022) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC báo cáo UBND Thành phố Hà Nội để xem xét tổng hợp, lập danh mục dự án trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố theo quy định.

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp có dự án nhà ở xã hội?

Theo khoản 4, khoản 5 Điều 10 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định về tổ chức thực hiện như sau:

Tổ chức thực hiện
...
4. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
a) Tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công bố bằng văn bản và trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng danh mục này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đối tượng hỗ trợ lãi suất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định này.
c) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định này.
5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục gửi Bộ Xây dựng khi cần thiết, trong đó các nội dung, thông tin công bố bao gồm: Chủ đầu tư dự án; Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân: Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng; Đối với dự án cải tạo chung cư cũ: đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
b) Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn phối hợp với ngân hàng thương mại để thu hồi từ khách hàng số tiền đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.
c) Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất tại địa phương theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp có dự án nhà ở xã hội được quy định như trên.

Xem chi tiết nội dung tại: Công văn 4553/BXD-QLN năm 2022

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}