Các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của CAND có thẩm quyền XPVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội ra sao?

Các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của CAND có thẩm quyền XPVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội

Thông tư 65/2023/TT-BCA quy định về trưởng phòng nghiệp vụ Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính?

Thông tư 65/2023/TT-BCA quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình của Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Thông tư 65/2023/TT-BCA áp dụng đối với:

- Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 Thông tư 65/2023/TT-BCA .

- Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây viết gọn là cá nhân, tổ chức) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của CAND có thẩm quyền XPVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội ra sao

Các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của CAND có thẩm quyền XPVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội ra sao? (Hình từ Internet)

Các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của CAND có thẩm quyền XPVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình?

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 65/2023/TT-BCA quy định Các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình gồm có như sau:

- Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ gồm:

+ Trưởng phòng Bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước Trung ương;

+ Trưởng phòng An ninh các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương;

+ Trưởng phòng An ninh báo chí, xuất bản;

+ Trưởng phòng An ninh y tế, giáo dục;

+ Trưởng phòng An ninh văn hóa, thể thao và lao động xã hội;

+ Trưởng phòng An ninh bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

+ Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội gồm:

+ Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo;

+ Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu;

+ Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông gồm:

+ Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông;

+ Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện;

+ Trưởng phòng Hướng dẫn, đào tạo, sát hạch, quản lý giấy phép của người điều khiển phương tiện giao thông;

+ Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt;

+ Trưởng phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn;

+ Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa;

+ Thủy đoàn trưởng.

- Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm:

+ Trưởng phòng Công tác phòng cháy;

+ Trưởng phòng Thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy;

+ Trưởng phòng Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Trưởng phòng Quản lý khoa học - công nghệ và kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gồm:

+ Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;

+ Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội;

+ Trưởng phòng An ninh thông tin mạng;

+ Trưởng phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia;

+ Trưởng phòng Giám sát thông tin mạng và phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia.

- Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh gồm:

+ Trưởng phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài;

+ Trưởng phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Thông tư 65/2023/TT-BCA có hiệu lực khi nào?

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 65/2023/TT-BCA quy định như sau:

Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BCA ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, Thông tư 65/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/01/2024 và thay thế Thông tư 10/2015/TT-BCA

Võ Thị Mai Khanh

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}