Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng?

Xin chào Lawnet, tôi được biết là Chính Phủ vừa có văn bản mới quy định về chức năng, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền Thông. Cho tôi hỏi, theo văn bản này thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có thêm những chức năng nào mới? Xin cảm ơn!

Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng như thế nào?

Căn cứ vào Điều 1 Nghị định 48/2022/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 1. Vị trí và chức năng
Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.”

Theo đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có chức năng quản lý nhà nước về những lĩnh vực được quy định như trên.

Như vậy, so với quy định trước đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thêm những chức năng mới như quản lý an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ ngày 26/7/2022?

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ ngày 26/7/2022?

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quản lý nội dung, chất lượng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình?

Căn cứ vào khoản 5 Điều 2 Nghị định 48/2022/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
5. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn)
a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển và quản lý báo chí, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú ở nước ngoài của các cơ quan báo chí Việt Nam theo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí; thực hiện việc đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;
c) Ban hành quy chế tổ chức hội thi, hội thảo, liên hoan báo chí;
d) Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí in quốc gia; thực hiện lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;
đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; chấp thuận việc họp báo theo quy định của pháp luật về báo chí;
e) Hướng dẫn việc hoạt động của báo chí và nhà báo trong cả nước, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động báo chí của người nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
g) Có ý kiến về việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí;
h) Quản lý nội dung, chất lượng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những nhiệm vụ và quyền hạn về báo chí theo quy định như trên. Theo đó, Bộ sẽ quản lý nội dung, chất lượng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông có được bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức tổng giám đốc nhà xuất bản không?

Căn cứ vào khoản 6 Điều 2 Nghị định 48/2022/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
6. Về xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành)
a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mạng lưới cơ sở xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành theo quy định của pháp luật;
c) Xác nhận và quản lý đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, đăng ký hoạt động cơ sở in, đăng ký hoạt động in đối với sản phẩm không phải cấp phép, đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, đăng ký hoạt động xuất bản điện tử, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức thẩm định xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm; tổ chức việc đặt hàng và đưa xuất bản phẩm tới vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; tổ chức hội chợ xuất bản phẩm cấp quốc gia và quản lý việc phát hành xuất bản phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;
đ) Quyết định đình chỉ, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật;
e) Cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập theo quy định của pháp luật;
g) Quản lý các hoạt động hỗ trợ xuất bản theo quy định của pháp luật;
h) Có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản.”

Như vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định trên trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

Theo đó, Bộ sẽ có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản. Như vậy, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản thì Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ cho ý kiến chứ không trực tiếp thực hiện.

Nghị định 48/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 26/7/2022.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}