Báo nói, báo hình là gì? Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải tuân thủ những quy định nào?

Tôi muốn hỏi quảng cáo trên báo nói, báo hình phải tuân thủ những quy định nào? - câu hỏi của chị Mai (Long An)

Báo nói, báo hình là gì?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Luật Báo chí 2016 và khoản 5 Điều 3 Luật Báo chí 2016 quy định báo nói và báo hình như sau:

- Báo nói là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

- Báo hình là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

Báo nói, báo hình là gì? Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải tuân thủ những quy định nào?

Báo nói, báo hình là gì? Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải tuân thủ những quy định nào? (Hình từ Internet)

Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải tuân thủ những quy định nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật Quảng cáo 2012 quy định việc quảng cáo trên báo nói, báo hình như sau:

Thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình:

- Không được vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

- Phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.

Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền:

Không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo.

Không được phát sóng quảng cáo trong các chương trình sau:

- Chương trình thời sự;

- Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ngắt quảng cáo:

Mỗi chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá hai lần, mỗi lần không quá 05 phút. Mỗi chương trình vui chơi giải trí không được ngắt để quảng cáo quá bốn lần, mỗi lần không quá 05 phút.

Thể hiện sản phẩm quảng cáo kèm theo nội dung thông tin chính:

Khi thể hiện sản phẩm quảng cáo kèm theo nội dung thông tin chính bằng hình thức chạy chữ hoặc một chuỗi hình ảnh chuyển động thì sản phẩm quảng cáo phải được thể hiện sát phía dưới màn hình, không quá 10% chiều cao màn hình và không được làm ảnh hưởng tới nội dung chính trong chương trình.

Quảng cáo bằng hình thức này không tính vào thời lượng quảng cáo của báo hình.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo:

Cơ quan báo nói, báo hình có nhu cầu ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

- Ý kiến của cơ quan chủ quản;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.

Trong trường hợp cơ quan báo chí có nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép;

- Bản sao có chứng thực giấy phép đang có hiệu lực.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo hoặc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung; cơ quan cấp giấy phép phải gửi bản sao giấy phép đã cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở chính để phối hợp trong công tác quản lý.

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình bị xử lý thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình như sau:

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt

Hành vi quảng cáo trên báo nói, báo hình mà không có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Hành vi quảng cáo sản phẩm bằng hình thức chạy chữ hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động mà sản phẩm quảng cáo không đặt sát phía dưới màn hình hoặc vượt quá 10% chiều cao màn hình và gây ảnh hưởng tới các nội dung chính trong chương trình.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

- Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

- Quảng cáo trong chương trình thời sự;

- Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc;

- Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình;

- Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;

- Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;

- Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

- Chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.


Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Lưu ý: Mức phạt trên chỉ áp dụng đối với tổ chức, mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt trên, khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Nguyễn Hạnh Phương Trâm

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}