458789

Thông báo 391/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X do Văn phòng Chính phủ ban hành

458789
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 391/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 391/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 391/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/12/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 391/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Sau khi nghe báo cáo công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

Biểu dương, đánh giá cao các bộ, cơ quan, địa phương đã tổ chức thành công Đại hội thi đua các cấp tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai các công việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cơ bản đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, đề nghị Ban Tổ chức Đại hội rà soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chu đáo, lưu ý một số nhiệm vụ sau đây:

1. Công tác tổ chức Đại hội cần bảo đảm an ninh, an toàn, trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Các công việc tổ chức phải được phân công cụ thể, chi tiết cho các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. Rà soát, tổng hợp số lượng và thành phần đại biểu theo đúng Đề án tổ chức Đại hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cần lưu ý công tác lễ tân, phương án di chuyển, đón tiếp đại biểu bảo đảm chu đáo, khoa học, an toàn, nhất là đề phòng dịch bệnh Covid-19.

2. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội.

3. Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời chăm sóc y tế đối với các Đại biểu tham dự Đại hội.

4. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng nhằm phát động phong trào thi đua trong quần chúng, các cấp, các ngành, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Đại hội, đa dạng hóa hình thức thể hiện, cách thức xây dựng gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

5. Đồng ý Chương trình Đại hội như báo cáo của Ban Tổ chức. Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp chỉ đạo các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, công tác tổng duyệt chương trình Đại hội, đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Hội đồng TDDKTTWW;
- Các Thành viên Ban Tổ chức Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X;
- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, TCCV(3).
LHN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản