145146

Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

145146
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3646/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 01/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3646/TB-BNN-VP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 01/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3646/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH LONG AN

Ngày 26 tháng 07 năm 2012, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân nhân tỉnh Long An. Cùng dự buổi làm việc, về phía Tỉnh có đồng chí Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Vụ Kế hoạch, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Long An báo cáo và kiến nghị nhằm tháo gỡ một số vướng mắc đối với các dự án được đầu tư tại Tỉnh, nghe ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận:

1. Về Dự án Bảo Định giai đoạn 2: Hiện nay, Dự án có 4 gói thầu đang triển khai thi công, đặc biệt gói thầu số 10 (Cống Tân An) nằm ở trung tâm thành phố Tân An, việc tập trung nguồn vốn hoàn thành theo đúng tiến độ là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao:

- Ban 10 xem xét tự cân đối nguồn vốn đã được cấp năm 2012 tập trung hoàn thành cống Tân An theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Vụ Kế hoạch, Cục Quản lý xây dựng công trình nghiên cứu điều chỉnh vốn 6 tháng cuối năm và đề xuất ứng trước vốn Trái phiếu Chính phủ để giải quyết vốn đối với các gói thầu khác.

2. Về Dự án thủy lợi Phước Hòa: Dự án kết thúc ngày 31/03/2013, do đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong năm 2012 để đảm bảo được tiến độ thực hiện và hoàn thành trước thời điểm đóng khoản vay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận đề xuất của UBND Tỉnh và giao:

- Vụ Kế hoạch tổng hợp nhu cầu vốn đối ứng của Tỉnh và các địa phương khác để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Cục Quản lý xây dựng công trình làm việc với nhà tài trợ để hoàn tất thủ tục vay vốn của dự án.

- Đề nghị UBND Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ứng trước vốn cho dự án này.

3. Về Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Cần Đước: Việc đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho 4 xã vùng Hạ huyện Cần Đước là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận các đề xuất của UBND Tỉnh và Bộ sẽ kiểm tra, xem xét chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, cùng với UBND Tỉnh tìm nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các cơ quan của Tỉnh nghiên cứu cơ chế xã hội hóa, hợp tác công tư để đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn.

4. Về kinh phí để lập Quy hoạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới: Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận đề xuất của UBND Tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo chương trình, nghiên cứu tìm hướng xử lý thích hợp.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- BT Cao Đức Phát (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các Cục: QLXDCT, KTHT&PTNT;
- Vụ Kế hoạch; Ban 10;
- TTNS&SMTNT;
- UBND tỉnh Long An;
- Các Sở NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản