493961

Thông báo 308/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành

493961
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 308/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 308/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 308/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/11/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THTƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VI BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ HOÀN THIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 (QUY HOẠCH ĐIỆN VIII)

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương vviệc hoàn thiện Quy hoạch điện VIII để chun bị cho các hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Cao Xuân Thành - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến thảo luận của đại biu tham gia buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Công Thương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại các văn bản s 133/TB-VPCP ngày 29 tháng 5 năm 2021, số 91/TB-VPCP ngày 03 tháng 5 năm 2021 và s189/TB-VPCP ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Hội đồng thẩm định Quy hoch điện VIII cũng đã họp và cho ý kiến đối với Quy hoạch điện VIII; trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 6277/TTr-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

2. Quy hoạch điện VIII là một trong các quy hoạch có độ phức tạp cao và được nhiều cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm; thời gian qua còn có nhiều ý kiến tiếp tục góp ý thêm nhằm tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát huy lợi thế vùng, miền, xu hướng công nghệ mới và yêu cầu bảo vệ môi trường đphát triển bền vng ngành điện, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo đúng định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII, đồng thời khẩn trương chun bị tài liệu phục vụ các hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương về Quy hoạch điện VIII, cụ th như sau:

a) Về nội dung Quy hoạch điện VIII:

- Tiếp tục rà soát quy hoạnh phát triển nguồn điện theo hướng bảo đảm cao nhất cân bằng cung cầu nội vùng (Bắc, Trung, Nam), kết hp sử dụng hợp lý, kinh tế lưới điện truyền tải liên kết hiện có và đang đầu tư xây dựng, bảo điểm hiệu quả chung cao nhất; đánh giá kthêm về mức độ dự phòng nguồn điện tối ưu và hợp lý của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện từng miền, có tính đến phương án điều hành bảo đảm cung ứng điện khi tỷ lệ thực hiện nguồn điện không đạt 100% so với quy hoạch và phương án cân đối dự phòng công suất nguồn điện không tính đến nguồn điện mặt trời.

- Rà soát kỹ về quy hoạch một số nguồn điện có tính khả thi không cao hiện chưa giao chủ đầu tư hoặc đã có chủ đầu tư nhưng có đề nghị không tiếp tục triển khai, nhất là các dự án nhiệt điện than; đề xuất các phương án xử lý phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP26).

- Bổ sung làm rõ về các tiêu chí xác định các dự án trọng đim, ưu tiên trong Quy hoạch điện VIII.

b) Về chuẩn bị tổ chức các hội nghị: Giao Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tchức trong và ngoài nước, các địa phương về dự thảo Quy hoạch điện VIII đlắng nghe nhiều chiều về quy hoạch nguồn và lưới điện, sử dụng điện, vấn đề giá điện v.v...; đề xuất thành phần, chuẩn bị nội dung và chương trình các hội nghị để trao đổi công khai, minh bạch và dân chủ tại hội nghị, báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo đBộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Viện Năng lượng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN;
- Lưu: VT
, CN(2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản