8719

Thông báo số 1609/TM-CNTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 58 về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước do Bộ Thương mại ban hành

8719
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 1609/TM-CNTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 58 về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1609/TM-CNTT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 17/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1609/TM-CNTT
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 17/04/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1609/TM-CNTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2003 

 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 58  VỀ TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tại công văn số 309/BBCVT-VP58 ngày 4/3/2003 và số 16/VPBCĐ ngày 19/3/2003, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin (Ban Chỉ đạo 58) đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo và đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 58 về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước trong hai năm 2001, 2002 và phương hướng hoạt động đến năm 2005.

Bộ Thương mại đề nghị Quý Cơ quan chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 58 của đơn vị mình (nội dung và các yêu cầu đối với báo cáo theo hướng dẫn kèm theo) và gửi về Ban Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử trước ngày 29/4/2003.

Xin cảm ơn sự cộng tác của Quý Cơ quan ./.

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Lê Danh Vĩnh

  

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO

Kiểm điểm triển khai thực hiện Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị

 

I. KẾT CẤU BÁO CÁO

Mỗi báo cáo kiểm điểm sẽ gồm hai phần:- Phần kiểm điểm hai năm qua (2001, 2002)

- Phần phương hướng kế hoạch đến năm 2005 và nội dung, kết quả chính dự kiến của năm 2003.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về CNTT trong đơn vị. Đánh giá hiệu quả của các hoạt động này.

2. Các hoạt động chỉ đạo, tổ chức quản lý việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch và dự án CNTT

3. Tổng mức đầu tư cho ứng dụng CNTT (bằng kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn khác) trong năm 2000, 2001, 2002 và chia làm 2 phần:

- Đầu tư cho thiết bị

- Đầu tư cho phần mềm và dịch vụ

Đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư cho những ứng dụng này. Nêu rõ những ứng dụng hiệu quả điển hình và những đầu tư chưa mang lại kết quả. Phân tích nguyên nhân thành công và chưa thành công. Lưu ý các ứng dụng CNTT phục vụ các chương trình quốc gia, các chương trình kinh tế - xã hội quan trọng của các ngành của địa phương.

4. Các ứng dụng CNTT mà các đơn vị đã áp dụng trong các hoạt động quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công, sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

5. Các hoạt động tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng và phát triển CNTT: công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

6. Các hoạt động và kết quả đào tạo nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT.

7. Các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực CNTT: các chương trình, dự án hợp tác đa phương và song phương đã ký, đang triển khai hoặc sắp ký liên quan đến CNTT (thời gian thực hiện, mục tiêu, kinh phí và các nội dung chính của hợp tác này).

8. Phương hướng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 58 tới năm 2003 và những nội dung chính của năm 2003.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản