4908

Thông báo số 0298/2005/TM-DM về việc bổ sung nhằm chuẩn xác lại hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

4908
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 0298/2005/TM-DM về việc bổ sung nhằm chuẩn xác lại hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0298/2005/TM-DM Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 0298/2005/TM-DM
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 07/03/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0298/2005/TM-DM

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005 

 

Kính gửi: Các Phòng QLXNK Khu Vực

Bộ Thương mại thông báo bổ sung nhằm chuẩn xác lại hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ như sau:

1. Hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ -Khách hàng Perry Ellis International Cat. 338/339 và Cat. 340/640

Do saisót trong quá trình xử lý máy tính, số liệu về hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ, giao cho các thương nhân để thựchiệnđơn hàng giao cho khách hàng lớn Perry Ellis International trong Thông báo giao hạn ngạch số 6398/TM-XNK ngày 15 tháng 12 năm 2004 là không chính xác, số liệu chính xác là số hạn ngạch các Cat này được dẫn chiếu trong Cột thứ 6 của Thôngbáo giao hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ số 0018/TM-DM ngày 4 tháng 1năm 2005.

DoThông báo giao hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn số 0018/TM-DM ngày 4 tháng 1năm 2005 mới là căn cứ để tiến hành làm các bảng Thông báo giao hạn ngạch tới từng thương nhân, nên số hạn ngạch các thương nhân thực nhận là con số chính xác. Đề nghị các Phòng QLXNK vẫn tiến hành làm thủ tục visa bình thường cho các thương nhân liên quan.

2. Người nhận hàng cho các lô hàng giao cho khách hàng lớn Hoa Kỳ

Theo đề nghị của các khách hàng lớn Hoa Kỳ, Bộ Thương mại đề nghị các phòng QLXNK khu vực tiến hành làm thủ tục cho các thương nhân như sau:

- Các lô hàng của thương nhân có người nhận hàng là Taylor Made-Adidas Golf Company khi thương nhân xuất trình chứng từ hợp lệ và khách hàng lớn ghi trên thông báo giao hạn ngạch của thương nhân là ADIDASSALOMON.

- Các lô hàng của thương nhân có người nhận hàng có tên dưới đây khi thương nhân xuất trình chứng từ hợp lệ và khách hàng lớn ghi trên thông báo giao hạn ngạch của thương nhân là PerryEllisInternational/Supreme International:

+Commercial Bank (N.A.3105 N.W.107thAVE, 6thFloor Miami,FL-33172-2136)

+Salant Holding Corp. (14 Ave of theAmericas of New York, 10036 United States)

+Supreme International,Inc.

+ Perry Ellis International,Inc.

+ Perry Ellis Menswear,Inc.

+ Jantzen,Inc.(3000NW 107 Avenue, Miami, FL-33172)

BộThương mại thông báo để các Phòng QLXNK biết và thực hiện.

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG


 Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản