7997

Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT về cước hòa mạng điện thoại di động GSM do Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông ban hành

7997
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT về cước hòa mạng điện thoại di động GSM do Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông ban hành

Số hiệu: 947/2001/QĐ-GCTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 947/2001/QĐ-GCTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 947/2001/QĐ-GCTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: CƯỚC HÒA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM  

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/08/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/19998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 293/2000/QĐ-TCBĐ ngày 03/04/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ viễn thông di động GSM;
Căn cứ quyết định số 108/QĐ-GCTT-HĐQT ngày 23/3/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam về việc phê chuẩn điều chỉnh giảm cước hòa mạng dịch vụ thông tin di động;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và tiếp thị,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành cụ thể mức cước hòa mạng hệ thống điện thoại di động GSM là: 818.000 đồng /máy-lần.

Mức cước trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban Chức năng của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, Giám đốc các công ty, các Bưu điện Tỉnh, Thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
-Như trên.
-TCBĐ( để B/c)
-HĐQT (để B/c)
- Cục BĐTW
- Lưu.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC 
Trần mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản