8728

Quyết định 694/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Chăm ngụ tại 34F tổ 79, khu phố 4, phường 18, quận Tân Bình do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8728
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 694/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Chăm ngụ tại 34F tổ 79, khu phố 4, phường 18, quận Tân Bình do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 694/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 694/2000/QĐ-UB-TD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 694/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA BÀ TRƯƠNG THỊ CHĂM NGỤ TẠI 34F TỔ 79, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 18, QUẬN TÂN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Khiếu nại-tố cáo ngày 02/12/1998 ;
Căn cứ Quyết định số 297/CT ngày 02/10/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở ;
Xét đơn của bà Trương Thị Chăm xin lại căn nhà số 39 Nguyễn Thị Nhỏ phường 2, quận 6 (số nhà cũ là 39C Dương Công Trừng, phường 1, quận 6) ;
Xét căn nhà số 39 Nguyễn Thị Nhỏ phường 2, quận 6 do bà Võ Ngọc Anh xây cất cho con gái là Nguyễn Thị Ngọc Thủy sử dụng từ trước năm 1975. Ngày 12/4/1977 bà Thủy làm giấy ủy quyền cho bà Trương Thị Chăm làm chủ nhà và trọn quyền sử dụng căn nhà trên nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà. Năm 1978, khi bà Chăm chưa vào ở thì bà Anh và bà Thủy vượt biên đi nước ngoài. Ngày 27/5/1995, ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 63884/QĐ-UB xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với căn nhà số 39 Nguyễn Thị Nhỏ. Hiện tại ủy ban nhân dân phường 2, quận 6 sử dụng làm trụ sở.
Xét căn nhà số 39 Nguyễn Thị Nhỏ đã được đưa vào diện Nhà nước quản lý và đã bố trí sử dụng nên căn cứ điều 1 quyết định số 297/CT ngày 02/10/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) thì nay không xem xét trả lại.
Tuy nhiên, bà Trương Thị Chăm thuộc diện gia đình chính sách, đã có nhiều cống hiến cho đất nước và nay đang gặp khó khăn về chỗ ở nên cũng cần được Nhà nước quan tâm đãi ngộ.
Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 1026/QĐ-UB ngày 18/7/1998 của ủy ban nhân dân quận 6 và báo cáo số 638/BC-TTr ngày 13/10/1999 của Thanh tra thành phố.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Công nhận quyết định giải quyết khiếu nại số 1026/QĐ-UB ngày 18/7/1998 của ủy ban nhân dân quận 6 bác đơn của bà Trương Thị Chăm xin lại căn nhà số 39 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6 là đúng pháp luật.

- Giao Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh xem xét hoàn cảnh gia đình bà Trương Thị Chăm để đề xuất ủy ban nhân dân thành phố giải quyết về chính sách.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Chăm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 6, bà Trương Thị Chăm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thanh tra Nhà nước
- TT/TU, TT HĐND thành phố
- TTUB : CT, PCT/ĐT, UV/PC
- Đoàn ĐBQH/TP
- Văn phòng Tiếp dân TP (3b)
- VPUB : PVP/NC, NC
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản