186829

Quyết định 66/2006/QĐ-UBND thành lập Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con do tỉnh Bình Dương ban hành

186829
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 66/2006/QĐ-UBND thành lập Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 66/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 66/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 13/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI THANH LỄ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999;

Căn cứ Nghị định 153/2004/NĐ-CP ngày 09/08/2004 về tổ chức, quản lý Tổng Công ty Nhà nước và chuyển đổi Tổng Công ty Nhà nước, Công ty Nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ – công ty con;

Căn cứ công văn số: 365/VPCP-ĐMDN ngày 19/ 01/ 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước quy mô lớn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con;

Xét đề nghị của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con:

Công ty mẹ: Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận quản lý, điều hành nghiệp vụ, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Công ty mẹ là Công ty Nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật; được tự chủ kinh doanh và đầu tư tài chính, có chức năng sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ theo qui định của pháp luật.

2- Công ty mẹ có tên đầy đủ là: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI THANH LỄ

Tên giao dịch quốc tế: THANH LE GENERAL TRADING CORPORATION

Tên viết tắt: THALEXIM.

3- Trụ sở chính : Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 –829525 – 822966; Fax: 0650- 824112.

Vốn điều lệ : 558.790.000.000 đồng ( Năm trăm năm mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ:

Sản xuất và gia công xuất khẩu giày dép may mặc các loại, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh sản xuất và in ấn bao bì, thiết bị vật tư ngành in, nguyên liệu vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến hàng nông, lâm, hải sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân, xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp dân dụng; Tư vấn, thiết kế giám sát thi công, kinh doanh bất động sản; gia công quấn cước lưỡi câu; Trực tiếp xuất - nhập khẩu : xăng dầu, vật tư nông nghiệp, sản phẩm hoá chất, thiết bị phụ tùng, sản phẩm điện tử, điện, cơ khí dân dụng, ô tô, thiết bị y tế, và hàng thủ công mỹ nghệ: sơn mài, gỗ chạm, gốm sứ thuỷ tinh, thảm len, sản phẩm da, cao su, hạt điều, cà phê, tiêu, hàng gia dụng, dược liệu, hàng may mặc, dệt nhuộm, lương thực thực phẩm và đầu tư tài chính, các ngành nghề khác theo quy định của phát luật.

Cơ cấu quản lý điều hành của Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ :

Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty có 05 thành viên, bao gồm : Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, trong đó Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban kiểm soát là thành viên chuyên trách, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị do Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

Ban kiểm soát: 03 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trưởng ban phải là thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc có Văn phòng và các cơ quan tham mưu do Hội đồng quản trị quyết định thành lập theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức tổ chức của Công ty mẹ:

Văn phòng và các phòng ban nghiệp vụ ;

b - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ;

Nhà máy xử lý nước thải;

Xí nghiệp Giày Việt Lập;

Xí nghiệp quấn cước lưỡi câu;

Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Thanh lễ tại thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Quản lý Khu công nghiệp Sóng Thần 1 – Bình Đường.

Các công ty con : Các Công ty cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối ( trên 50% vốn điều lệ):

Công ty Cổ phần chế biến nông, hải sản Thanh lễ.

Công Ty Cổ Phần Bao bì Thanh lễ.

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Thanh Lễ

Công Ty Cổ Phần Đầu tư - Kiến trúc – Xây dựng Thanh lễ.

Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Thanh lễ.

Công ty liên kết ( công ty mẹ nắm giữ cổ phần dưới 50% vốn điều lệ ):

Công ty Cổ phần vận tải thuỷ bộ Thanh lễ.

10 - Việc bổ sung tiếp nhận Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, cổ phần hoặc chuyển đổi các đơn vị, Công ty trực thuộc. Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Qui chế quản lý tài chính của Công ty mẹ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan của tỉnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Thanh Lễ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhân:
- VPCP;
- BTP,BTC,Bộ NV;
- TTTU,TTHĐND;
- CT,PCT;
- Sở TC,KHĐT,NV,TP
LĐ-TBXH, CCTCDN, Cty Thanh Lễ ;
- LĐVP,Lg;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản