8730

Quyết định 645/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Trung Nghĩa khiếu nại quyết định 1274/QĐ-UB Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8730
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 645/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Trung Nghĩa khiếu nại quyết định 1274/QĐ-UB Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 645/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 25/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 645/2000/QĐ-UB-TD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 25/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 645/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA ÔNG NGUYỄN TRUNG NGHĨA KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1274/QĐ-UB NGÀY 20/7/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 ;
Xét đơn của ông Nguyễn Trung Nghĩa cư ngụ tại số 127/H8 Hải Đăng, phường 1, thành phố Vũng Tàu khiếu nại quyết định số 1274/QĐ-UB ngày 20/7/1998 của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ;
Xét phần đất có diện tích 4.885m2 tọa lạc tại phường 26, quận Bình Thạnh, có nguồn gốc do bà Nguyễn Thị Bích sử dụng từ trước năm 1975.
Sau năm 1975, bà Bích đưa toàn bộ diện tích 4.885m2 vào tập đoàn sản xuất, và sau đó năm 1979 bà Bích làm giấy tay bán 2.885m2 trong số 4.885m2 đất nêu trên cho ông Nguyễn Trung Nghĩa, nhưng thực tế tập đoàn vẫn đang quản lý sử dụng toàn bộ 4.885m2 đất.
Năm 1983, bà Bích làm đơn xin lại đất và được ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giải quyết giao lại 2.000m2, phần còn lại 2.885m2 tập đoàn vẫn quản lý canh tác.
Năm 1991, diện tích 4.885m2 thuộc khu quy hoạch dân cư và đường Đinh Bộ Lĩnh, Nhà nước đã tiến hành đền bù và sử dụng đất theo quy hoạch.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa khiếu nại quyền sử dụng 2.885m2 đất mà ông đã mua năm 1979.
Ngày 20/7/1998, ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có quyết định số 1274/QĐ-UB với nội dung giải quyết như sau : Không thuận giải quyết đơn đòi lại đất của ông Nguyễn Trung Nghĩa vì việc mua bán đất giữa ông Nghĩa với bà Nguyễn Thị Bích là không hợp pháp vào thời điểm mà tập đoàn sản xuất đang trực tiếp quản lý phần đất nêu trên.
Xét việc khiếu nại quyền sử dụng 2.885m2 đất tại phường 26, quận Bình Thạnh của ông Nguyễn Trung Nghĩa là không có căn cứ pháp lý để giải quyết vì ông Nghĩa không có quá trình sử dụng đất và việc chuyển nhượng đất giữa bà Nguyễn Thị Bích và ông Nguyễn Trung Nghĩa là không hợp pháp.
Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 1274/QĐ-UB ngày 20/7/1998 của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Tờ trình số 17001/TT-ĐCNĐ-TT ngày 18/11/1999 của Sở Địa chính-Nhà đất thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận nội dung quyết định giải quyết số 1274/QĐ-UB ngày 20/7/1998 của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh bác đơn ông Nguyễn Trung Nghĩa khiếu nại quyền sử dụng 2.885m2 đất tại phường 26, quận Bình Thạnh là đúng pháp luật.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trung Nghĩa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức thực hiện quyết định này và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, ông Nguyễn Trung Nghĩa có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng Thanh tra Nhà nước
- Tổng Cục Địa chính
- TT/HĐND thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC
- Đoàn ĐBQH thành phố
- Viện KSND thành phố
- Thanh tra thành phố
- Văn phòng Tiếp dân TP
- VPUB : PVP/NC, ĐT
- Tổ NC, ĐT
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Vũ Hùng Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản