124968

Quyết định 642/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

124968
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 642/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 642/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2011 Số công báo: 283-284
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 642/QĐ-CTN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 29/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2011
Số công báo: 283-284
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 642/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 46/TTr-CP ngày 13/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 18 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 642/QĐ-CTN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước)

 

1.

Đào Thị Thoa, sinh ngày 08/7/1980 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Xóm 12, bản Phải, quận Saysett ha, Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Sỹ Long, sinh ngày 20/12/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bản Xuân Mon, quận Sisattanak, Viêng Chăn

Giới tính: Nam

3.

Phan Văn Phán, sinh ngày 01/9/1969 tại Lào

Hiện trú tại: Tổ 19, bản Thaphalanxay, quận Sisattanak, Viêng Chăn

Giới tính: Nam

4.

Đặng Thị Bé, sinh ngày 25/3/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Tổ 19, bản Thaphalanxay, quận Sisattanak, Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

5.

Trần Thị Hoa, sinh ngày 01/7/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phô Xay, huyện Kayson Phovihan, tỉnh Savannakhet

Giới tính: Nữ

6.

Đình Thanh Quảng, sinh ngày 29/3/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Tổ 2, bản Phô Xay, quận Sisattanak, Viêng Chăn

Giới tính: Nam

7.

Nguyễn Ngọc Thư, sinh ngày 29/3/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Tổ 2, bản Vatnac, quận Sisattanak, Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

8.

Đặng Văn Hùng, sinh ngày 02/12/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phônssavangtay, huyện Kayson Phovihan, tỉnh Savannakhet

Giới tính: Nam

9.

Phan Văn Hoàng, sinh ngày 02/02/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bản Đamkhăm, huyện Nakhonluong, Viêng chăn

Giới tính: Nam

10.

Bùi Thị Hảo, sinh ngày 02/02/1971 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Bản Sibunhuongthong, huyện Sikhottaboong, Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 24/8/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phoonsay, huyện Pakse, tỉnh Chảmpasak

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Thị Kim Ánh, sinh ngày 02/9/1971 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Bản Naxay, quận Xaysettha, Viêng chăn

Giới tính: Nữ

13.

Lê Văn Sơn, sinh ngày 01/12/1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồifpun, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nam

14.

Dương Thị Phượng, sinh ngày 06/5/1968 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồipun, huyện Pakse, tỉnh Chảmpasak

Giới tính: Nữ

15.

Lê Văn Sỹ, sinh ngày 02/5/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồipun, huyện Pakse, tỉnh Chảmpasak

Giới tính: Nam

16.

Lê Văn Độ, sinh ngày 09/4/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồipun, huyện Pakse, tỉnh Chảmpasak

Giới tính: Nam

17.

Lê Viết Tuấn, sinh ngày 05/6/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thahay, huyện Pakse, tỉnh Chảmpasak

Giới tính: Nam

18.

Lê Thị Ánh, sinh ngày 02/3/1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thahay, huyện Pakse, tỉnh Chảmpasak

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản