6298

Quyết định 4725/2003/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 5886/QĐ-UB-2001 về giải quyết khiếu nại của ông Hồ Hữu Cầu do chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6298
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4725/2003/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 5886/QĐ-UB-2001 về giải quyết khiếu nại của ông Hồ Hữu Cầu do chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4725/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4725/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/11/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4725/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 5886/QĐ-UB NGÀY 13/9/2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG HỒ HỮU CẦU

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và ngày 29 tháng 6 năm 2001 ;
Xét nội dung đơn của ông Hồ Hữu Cầu và bà Nguyễn Trân Châu yêu cầu điều chỉnh lại chủ thể được công nhận quyền sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 5886/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố.
Xét phần đất 3.650m2 thuộc lô 79 và một phần lô 80 tờ bản đồ số 4, xã Phước Long, huyện Thủ Đức (theo tài liệu 299/TTg) nay thuộc phường Phước Long A, quận 9 có nguồn gốc của gia tộc ông Hồ Hữu Cầu sử dụng làm đất thổ mộ. Do đó tại Điều 1 Quyết định số 5886/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố, công nhận cho ông Hồ Hữu Cầu sử dụng phần diện tích còn lại trên đó có các ngôi mộ của gia tộc là chưa chính xác. Vì vậy, việc ủy ban nhân dân quận 9 có Quyết định số 2807/QĐ-UB-QLĐT ngày 26 tháng 7 năm 2002 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hồ Hữu Thuận (anh ôngCầu), diện tích 2.260m2 là chưa phù hợp.
Xét Quyết định giải quyết khiếu nại số 5886/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố và Báo cáo số 496/BC-TTr ngày 03 tháng 10 năm 2003 của Thanh tra thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định giải quyết khiếu nại số 5886/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố với nội dung sau :

- Giao cho gia tộc ông Hồ Hữu Cầu phần diện tích còn lại 2.260m2 trên đó có các ngôi mộ.

- Các nội dung khác của Quyết định số 5886/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân quận 9 điều chỉnh Quyết định số 2807/QĐ-UB-QLĐT ngày 26 tháng 7 năm 2002 của ủy ban nhân dân quận 9 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia tộc ông Hồ Hữu Cầu phù hợp với quyết định của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 9 tổ chức thực hiện quyết định, báo cáo kết quả cho Thường trực ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 9, gia tộc ông Hồ Hữu Cầu và các hộ : T

rần Ngọc Công, Bùi Thị Vân, Hà Thị út, Lê Thị Quợt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- VPCP, TTNN, Bộ TN và MT
- TT/TU, TT/HĐND, MTTQ/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, CNN
- Hội Nông Dân, VP/ĐĐBQH/TP
- Văn phòng Tiếp công dân TP
- Ô. Hồ Hữu Cầu, số 13/10 KP6
phường Linh Đông, quận Thủ Đức
- Ô. Hồ Hữu Thuận, số 142 Lê Lai
phường Bến Thành, quận 1
- Bà Nguyễn Trân Châu, số 138/9
Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngụ Lão, Q1
- UBND quận 9 (4b, để trao cho các hộ
Trần Ngọc Công, Bùi Thị Vân,
Hà Thị út, Lê Thị Quợt
- VPHĐ-UB : PVP/PC, ĐT
- Tổ PC, ĐT
- Lưu (PC/H)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản