327103

Quyết định 3751/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2016-2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

327103
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3751/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2016-2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3751/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 28/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3751/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 28/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3751/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 2016- 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1711/SGDĐT-TCCB ngày 30/8/2016; của Sở Tư pháp tại Công văn số 1224/STP-XDVB ngày 20/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lam Sơn năm học 2016 - 2017, với các nội dung chính như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2016 - 2017: 15, cụ thể các cho môn học như sau:

- Môn Toán: 04;

- Môn Vật lý: 02;

- Môn Hóa học: 01;

- Môn Sinh học: 01;

- Môn Tin học: 01;

- Môn tiếng Anh: 04;

- Môn Giáo dục công dân: 01.

2. Đối tưng dự tuyển

- Giáo viên đã được tuyển dụng hiện đang công tác tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Giáo viên các trường THPT chuyên của các tỉnh trong cả nước;

- Giảng viên các trường đại học trong cả nước.

3. Tiêu chuẩn và Hồ sơ dự tuyển

3.1. Tiêu chuẩn chung

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; không nằm trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào các sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

- Tuổi đời: Dưới 45 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học khác (đúng chuyên ngành cần tuyển) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể.

ng viên tham gia dự tuyển làm giáo viên ca Trường THPT chuyên Lam Sơn phải đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn 1: ng viên có học sinh đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi Olympic quốc tế bậc THPT của môn học đúng với môn dạy ứng viên dự tuyển.

- Tiêu chuẩn 2: ng viên có học sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm của môn học đúng với môn dạy ứng viên dự tuyển.

- Tiêu chuẩn 3: ng viên là giảng viên các trường đại học và từng là học sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm của môn học đúng với môn dạy ứng viên dự tuyển.

- Tiêu chuẩn 4: ng viên là giảng viên các trường đại học có sinh viên đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc các trường đại học của môn học đúng với môn dạy ứng viên dự tuyển.

- Tiêu chuẩn 5: (chỉ áp dng cho ứng viên là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) đối với môn Giáo dục công dân: ng viên là giáo viên giỏi cấp tỉnh, có học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm.

3.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Số lượng Hồ sơ: 02 bộ đựng trong phong bì cỡ 22cmx32cm, mỗi bộ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (nêu rõ nguyện vọng, quá trình công tác và thành tích đạt được) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi đang công tác;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/BNV/2008 (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi đang công tác hoặc cơ quan có thẩm quyền);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa từ cấp huyện trở lên cấp đang trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ (nếu có);

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với các giáo viên tốt nghiệp các trường không thuộc khối sư phạm);

- Bảng điểm học đại học và thạc sĩ (nếu có);

- Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích đã đạt được;

- Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

(Các giấy tờ nêu trên yêu cầu phải nộp bản chính hoặc là bản công chứng, chứng thực của cơ quan có thm quyền).

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Tổ chức xét tuyển

a) Thành lập Hội đồng xét tuyển: Hội đồng xét tuyển do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, thành phần Hội đồng (13 thành viên), gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn;

- y viên Hội đồng: Tổ trưởng chuyên môn các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, tiếng Anh và Giáo dục công dân của Trường THPT chuyên Lam Sơn;

- Thư ký Hội đồng: Thư ký Hội đồng Giáo dục Trường THPT chuyên Lam Sơn và 01 cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển:

- Kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự tuyển;

- Tổng hp danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn về hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt;

- Trên cơ sở đánh giá hồ sơ dự tuyển và kết quả thẩm định chuyên môn của Trường THPT chuyên Lam Sơn (về nội dung, cách thức tổ chức thẩm định chuyên môn giao Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn quyết định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thm định chuyên môn của Trường THPT chuyên Lam Sơn, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện), Hội đồng tiến hành xem xét, lựa chọn và tổng hợp danh sách ứng viên đề xuất trúng tuyển, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt.

c) Tiêu chí, nguyên tắc xét tuyển của Hội đồng:

Xét tuyển ứng viên được Trường THPT chuyên Lam Sơn thẩm định chuyên môn đạt yêu cầu và đề xuất tuyển dụng. Trong trường hp số lượng ứng viên đề xuất tuyển dụng nhiều hơn chỉ tiêu được giao, Hội đồng xem xét tuyển chọn ứng viên trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên 1: ng viên có hồ sơ đáp ứng được tiêu chuẩn 1 được quy định tại mục 3.2 văn bản này;

- Ưu tiên 2: ng viên có hồ sơ đáp ứng được tiêu chuẩn 2 được quy định tại mục 3.2 văn bản này;

- Ưu tiên 3: ng viên có hồ sơ đáp ứng được tiêu chuẩn 3 được quy định tại mục 3.2 văn bản này;

- Ưu tiên 4: ng viên có hồ sơ đáp ứng được tiêu chuẩn 4 được quy định tại mục 3.2 văn bản này;

- Ưu tiên 5: ng viên có hồ sơ đáp ứng được tiêu chuẩn 5 được quy định tại mục 3.2 văn bản này;

Trong từng diện ưu tiên, ưu tiên xét tuyển các ứng viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cao hơn (tính theo chất lượng giải, số lượng giải) sau đó mới xét đến diện ưu tiên tiếp theo;

- Ưu tiên 6: ng viên có tuổi đời thấp hơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định này SGiáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Lam Sơn chủ động lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Việc tổ chức tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016-2017, yêu cầu đảm bảo công khai, minh bạch, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu dạy và học của Trường THPT chuyên Lam Sơn trong năm học 2016-2017 và nhng năm tiếp theo.

2. Các sở: Nội vụ, Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực, hiện các nhiệm vụ liên quan đến đơn vị; đồng thời, phối hp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn Trường THPT chuyên Lam Sơn thực hiện việc tuyển giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016- 2017, đm bảo đúng phương án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp lut.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND t
nh (để báo cáo);
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;

- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản