124920

Quyết định 3717/QĐ-UBND năm 2009 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm triết nạp gas của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm tại tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

124920
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3717/QĐ-UBND năm 2009 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm triết nạp gas của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm tại tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 3717/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đỗ Thông
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3717/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh
Người ký: Đỗ Thông
Ngày ban hành: 23/11/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3717/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 TRẠM TRIẾT NẠP GAS CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN NGHIÊM TẠI TỔ 11, KHU 10, PHƯỜNG QUANG HANH, THỊ XÃ CẨM PHẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng đô thị; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4444/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh “V/v ban hành quy định về trình tự chấp thuận địa điểm xây dựng và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng …”;
Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh “V/v gia hạn thời hạn thực hiện Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Trạm triết nạp gas của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm Quảng Ninh tại tổ 11, Khu 10, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả”;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 582/SXD-QH ngày 11/11/2009; hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã Cẩm Phả thỏa thuận; Sở Xây dựng thẩm định, trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm triết nạp gas của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm tại tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranh giới:

a. Phạm vi:

- Tại tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả. Cụ thể:

+ Phía Đông Nam giáp khu dân cư và tuyến đường QL 18A;

+ Phía Tây Bắc giáp núi đá;

+ Phía Tây Nam và Đông Bắc giáp khu dân cư;

b. Ranh giới:

- Tổng diện tích đất: 8.409m2; trong đó:

+ Ranh giới: A.B.C.D; diện tích: 836,0m2 (Đất xây dựng nhà văn phòng, dịch vụ);

+ Ranh giới: E.F.G.H.J.K.M.N.L.P.Q.T.U.V.R.E; diện tích: 7.573,0m2 (Đất xây dựng Trạm triết nạp gas);

2. Mục đích: đầu tư xây dựng Trạm triết nạp gas;

3. Nội dung quy hoạch:

3.1. Quy hoạch sử dụng đất:

- Bảng cơ cấu sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng công trình

1.681

20

2

Đất sân, đường

3.580

42,6

3

Đất cây xanh

2.288

27,2

4

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật, đất khác

860

10,2

Tổng

8.409

100

- Bảng danh mục các công trình:

STT

Danh mục các công trình

Diện tích (m2)

Tổng số

Số tầng

1

Cổng chính

 

 

 

2

Lối vào chính

 

 

 

3

Nhà văn phòng, dịch vụ

243

01

05

4

Cổng phụ

 

 

 

5

Trạm phát điện, máy nén khí, bơm chữa cháy

71

01

01

6

Bồn chứa LPG (có mái che)

270

01

01

7

Nhà nạp bình GAS

216

01

01

8

Cụm họng nhập LPG

200

01

 

9

Nhà kho chứa bình GAS

360

01

01

10

Nhà quản lý Trạm triết nạp GAS

160

01

01

11

Bể bước ngầm

65

01

 

12

Bãi đỗ xe nhập và xuất hàng

600

01

 

13

Trạm điện hiện có

 

01

 

14

Tường chắn lửa

17

02

 

15

Cây xanh cách ly

2.228

 

 

16

Kè đá chắn đất

552

 

 

- Mật độ xây dựng toàn khu: 20,0%;

- Chỉ giới xây dựng: theo hồ sơ quy hoạch được duyệt;

3.2. Hạ tầng kỹ thuật:

a. San nền:

- Cao độ khống chế: cao độ đường QL 18A; cao độ đường hiện trạng và các dự án liền kề;

- Hướng dốc: từ Tây Bắc xuống Đông Nam;

- Cao độ thấp nhất: +10,20m;

- Cao độ cao nhất: +10,60m;

b. Giao thông:

- Điểm đấu nối: giao thông chính cửa dự án đấu nối vào tuyến đường gom QL18A;

- Tuyến đường giao thông nội bộ rộng 5,5m; dài 80m;

- Còn lại chủ yếu sân bê tông;

c. Cấp nước:

- Nguồn cấp: Được lấy từ nguồn cấp nước cho thị xã Cẩm Phả hiện có chạy dọc theo tuyến đường QL18A.

- Mạng cấp nước: theo hồ sơ thiết kế;

- Các tuyến ống chính D110-D32;

- Mạng lưới ống cứu hỏa bố trí theo tiêu chuẩn;

d. Cấp điện:

- Nguồn cấp điện: đấu nối với nguồn điện hiện có của khu vực.

- Sơ đồ mạng và chỉ tiêu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế.

e. Thoát nước:

- Hướng thoát nước theo phương án san nền, hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam;

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Xây dựng hệ thống cống gạch B = 600; Sơ đồ mạng theo hồ sơ thiết kế;

- Thoát nước mưa: nước mưa được thu qua lỗ bố trí trên lắp hố ga, tấm đan của tuyến cống đặt dưới nền sân, qua hố ga trên vườn tiểu cảnh sau đó đổ vào cống và xả về phía rãnh chạy dọc tuyến đường chính thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực;

- Thoát nước thải: dùng hệ thống thoát riêng thu nước thải đưa về khu xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thoát ra môi trường;

f. Phòng cháy chữa cháy:

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động;

- Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà;

- Các trang thiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm Quảng Ninh (Chủ đầu tư) triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định (công bố công khai quy hoạch được duyệt; hoàn thiện các hồ sơ thiết kế, dự án, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; lưu trữ hồ sơ; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; lập và trình duyệt hồ sơ đất đai; triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình theo quy hoạch và thiết kế được duyệt); thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại văn bản số 582/SXD-QH ngày 11/11/2009 trước khi triển khai các bước tiếp theo;

- Ủy ban nhân dân thị xã Cẩm Phả phối hợp với Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng; công bố công khai quy hoạch; quản lý giám sát việc xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt; đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch được duyệt theo quy định;

- Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cẩm Phả; Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm Quảng Ninh; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0, V2, QH1-2, QLĐĐ1, TM2, TH1;
- Lưu: VT, QH1.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản