Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 305/2006/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 305/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 02/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 305/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 02/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 305/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-TW ngày 8.11.2004 của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 04.12.2001 giữa Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới.
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Ðỗ Tá Hảo, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Ông Nguyễn Tá Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban thường trực.

3. Ông Dương Xuân Lý, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Ðức Sắc, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó trưởng ban.

5. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng ban.

6. Bà Ngô Thị Lan, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Phó trưởng ban.

7. Bà Trần Thị Hằng, Phó Bí thư thường trực tỉnh đoàn, Phó trưởng ban.

8. Bà Cai Thu Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Phó trưởng ban.

9. Ông Phan Viết Xuân, Trưởng phòng xây dựng phong trào quàn chúng bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, Uỷ viên.

10. Ông Nguyễn Duy Triệu, Trưởng ban phong trào Uỷ ban MTTQ tỉnh, Uỷ viên.

11. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Công an tỉnh, Uỷ viên.

12. Ông Lê Ðức Kỳ, Chánh văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh, Uỷ viên.

13. Ông Phạm Ngọc An, cán bộ Ban tổ chức chính sách, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Uỷ viên.

14. Ông Nguyễn Văn Toản, Uỷ viên BTV Hội nông dân tỉnh, Uỷ viên.

15. Ông Ngô Thanh Phương, Trưởng ban tư tưởng văn hoá Tỉnh đoàn thanh niên, Uỷ viên.

16. Ông Trịnh Ðăng Biên, Trưởng ban Tuyên giáo, Liên đoàn lao động tỉnh, Uỷ viên.

Ðiều 2. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Ninh có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch giữa Công an với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên về vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên do trưởng ban chỉ đạo phân công.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Ðiều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Tuý

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản