5709

Quyết định 2952/2004/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5709
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2952/2004/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2952/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 24/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2952/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 24/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2952/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY THUỐC TRỪ SÂU SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC TRỪ SÂU SÀI GÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BKH ngày 28 tháng 01 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Thông tư số 26/2002/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Thông tư số 58/2002/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Thông báo số 378/TCDN ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố về kết quả thẩm định phương án xử lý tài chính của Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn để chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể Doanh nghiệp Nhà nước của thành phố ;
Xét Tờ trình số 463/ĐMDN ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn như sau :

Vốn điều lệ : 66.000.000.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu Nhà nước tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2002 là : 52.645.193.024 đồng.

- Vốn chủ sở hữu Nhà nước bổ sung vốn điều lệ đến năm 2004 : 13.354.806.976 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

- Tên giao dịch quốc tế : Saigon Pesticide State-Limited Company.

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : đường Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất, gia công, chế biến kinh doanh các loại thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật.

- Nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

- Gia công, thu mua chế biến hàng nông sản, cung ứng hàng xuất khẩu.

- Sản xuất bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật (chai thủy tinh, lọ nhựa, nắp mút chai, thùng carton...).

- Kinh doanh các loại bình xịt thuốc sâu (tay và máy), phụ tùng thay thế các loại bình xịt.

- Xuất khẩu nông sản, thuốc bảo vệ thực vật do Công ty sản xuất.

- Sản xuất, kinh doanh gia công chế biến phân bón và giống cây trồng.

- Kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến.

- Dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng.

- Dịch vụ tư vấn về trồng trọt, về xử lý kho tàng, khử trùng kho.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).

- Đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, giống, cây trồng, phân bón, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Sản xuất kinh doanh thuốc thủy sản và thú y (chỉ hoạt động khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

- Dịch vụ xử lý nước thải, phân tích mẫu hóa chất.

Điều 4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn :

4.1.- Là pháp nhân theo Luật doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

4.2.- Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và theo Luật doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn gồm có :

4.2.1. Chủ tịch Công ty ;

4.2.2. Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty ;

4.2.3. Các Phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ ;

4.2.4. Các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trực thuộc ;

4.2.5. Các Cửa hàng đại lý kinh doanh, các chi nhánh và Văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

4.3.- Giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

Điều 5. ủy ban nhân dân thành phố là đại diện chủ sở hữu quản lý vốn Nhà nước tại Công ty. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn của đại diện chủ sở hữu Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và xử lý những vấn đề tồn tại của Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 18 tháng 02 năm 1993 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn sau khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn (một thành viên) Thuốc trừ sâu Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Giám đốc Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban TC/TU, TT BĐM QLDN/TP
- Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế TP
- Kho bạc NN/TP, CATP
- Chi nhánh NHNN thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

 Nguyễn Thiện NhânVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản