5711

Quyết định 2924/2004/QĐ-UB về thay đổi Giám đốc Ban Quản lý dự án VIE/02/010-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5711
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2924/2004/QĐ-UB về thay đổi Giám đốc Ban Quản lý dự án VIE/02/010-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2924/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2924/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2924/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VIE/02/010-HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án VIE/02/010-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh, do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tài trợ ;
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý dự án VIE/02/010-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 171/TTr-SNV ngày 14 tháng 6 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố làm Giám đốc Ban Quản lý dự án VIE/02/010-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thay ông Mai Quốc Bình chuyển công tác khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Ban Quản lý dự án VIE/02/010 và ông Nguyễn Thiện Nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực ủy ban nhân dân thành phố
- UNDP tại Hà Nội, Công an thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, NC
- Tổ VX, NC
- Lưu (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản